Comunitat de Béns, tot el que has de saber

Comunidad de Bienes comunitat de béns

La Comunitat de Béns (C.B.) és una forma senzilla i ràpida d’associar-se entre autònoms sota un projecte en comú. És una opció recomanable per a petits negocis o empreses petites que estan en fase de validació del seu model de negoci. En aquesta entrada del nostre blog t’explicarem quines característiques tenen les Comunitats de Béns (C.B.) el procés de constitució i com preparar el contracte entre els mateixos autònoms.

En el moment en què dos o més autònoms decideixen associar-se un error molt recurrent és pensar directament en constituir una societat limitada, sense tenir en compte que hi ha alternatives més barates i beneficioses com ara una Comunitat de Béns. Aquesta solució és altament recomanada en el cas de tractar-se d’un negoci petit que no requereix una inversió inicial significativa.

Una comunitat de béns es defineix com un acord privat entre dos a més autònoms, anomenats socis comuners, que mantenen la seva condició d’autònoms amb les implicacions que això suposa i que a més tenen la propietat i titularitat d’una cosa o dret proindivís.

 

Particularitats de la Comunitat de Béns

Una comunitat de béns és un contracte privat en què es detallen l’activitat del negoci, les aportacions de cada comuner, que podran ser en diners o en espècie, el percentatge de participació que cada comuner té en les pèrdues i guanys, l’ús de elements comuns i el sistema d’administració. Es recomana la seva constitució en escriptura pública.

 • Les comunitats de béns han d’haver un mínim de dos socis.
 • Com a empresaris autònoms que són els socis comuners, la responsabilitat per deutes davant de tercers és il·limitada i solidària, és a dir, responen els comuners amb els seus béns presents i futurs i es recolzen l’un a l’altre.
 • Els socis comuners tributen mitjançant l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • La Comunitat de Béns no té personalitat jurídica pròpia.
 • Es regeix pel Codi de Comerç en matèria mercantil i pel Codi Civil pel que fa a drets i obligacions.
 • No s’exigeix ​​aportació mínima, es poden aportar només béns, però no pot aportar només diners o sol treball, aquests dos han d’anar units.

Com constituir una Comunitat de Béns

Els tràmits per constituir una Comunitat de Béns són similars als d’altres formes societats: primer serà necessari tancar un acord entre les parts i després acudir a Hisenda, la Seguretat Social i probablement l’Ajuntament

 1. Subscripció del contracte de constitució: Signatura de contracte de constitució de la Comunitat de Béns. Pot ser en document privat o públic.
 2. Hisenda:
  • Obtenció del CIF. S’ha d’aportar degudament emplenat el model 036, fotocòpia del D.N.I del signant i fotocòpia del document de constitució.
  • Liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que grava la constitució de la comunitat de béns en cas que s’aportin béns. Sobre aquesta base s’aplica un 1% del valor dels béns aportats.
  • Alta al I.A.E.

Un cop acabis amb aquests tràmits perquè la Comunitat de Béns pugui iniciar la seva activitat, cal que completis una sèrie d’obligacions amb la Seguretat Social i l’Ajuntament de la localitat on hagis fixat l’adreça social de la teva empresa, com ara l’alta en el Règim Especial de treballadors Autònoms, la sol·licitud del número de patronal en cas d’anar a contractar treballadors o la sol·licitud de la llicència d’obertura.


Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter