Assegurança del pagament del lloguer

assegirança del pagament del lloguer

Com protegir a nivell assegurador un propietari que destina un habitatge a lloguer amb l’objectiu d’aconseguir un rendiment econòmic? La resposta és amb una assegurança del pagament del lloguer que s’encarregui d’amparar a l’arrendatari.

Assegurança del pagament del lloguer 👨‍👩‍👧‍👧 🏡

Aquest tipus de pòlissa d’assegurança cobreix totes les despeses judicials (procurador, advocat, taxes judicials, etc.), fins a aconseguir, arribat el cas, la presentació de la demanda de desnonament i fer-lo efectiu.

Addicionalment, ens ajuda a reclamar qualsevol tipus d’incompliment contractual del nostre contracte de lloguer. I finalment, en cas d’impagament de les mensualitats per part dels inquilins, ens garantirà el cobrament d’aquestes.

Hi ha diverses Asseguradores que indemnitzen quan es dicta sentència i és favorable a la vegada que els inquilins han de ser solvents. Per tant, en aquest tipus de companyies hi ha el risc fins i tot de no cobrar.

Per què la nostra assegurança del pagament del lloguer és diferent?

Nosaltres hem analitzat el sector i comercialitzem un producte que, un cop presentada la demanda al jutjat, la companyia ens paga les mensualitats endarrerides (amb un mes de franquícia), i que fins que s’arribi a aconseguir la sentència ens anirà abonant la mensualitat anterior.

Per a això serà necessari que, abans de la signatura de l’contracte de lloguer, obtinguem dels inquilins documentalment les seves fonts d’ingressos: des de la seva DNI, les últimes tres nòmines (en ocasions a causa de la situació actual de pandèmia, les seves Vides Laborals) i, en cas de societats o autònoms, s’acostuma a sol·licitar la renda de l’any anterior i els últims trimestres a nivell fiscal o rebuts d’autònom.

Aquesta documentació es facilita a l’asseguradora perquè realitzi l’anomenat scoring, on a més de confirmar que no té deutes reconeguts a nivell legal, Llista de Morosos, (RAI, ASNEF, etc.) ens analitzaran la viabilitat econòmica dels inquilins, ja que no hauran de sobrepassar un determinat ràtio d’endeutament de l’total dels seus ingressos mensuals, aproximadament el 40%.

Un cop l’asseguradora ens dóna l’acceptació i aportem el contracte de lloguer per a la confecció de l’contracte d’assegurança, gaudirem de totes les garanties per protegir, en cas d’impagament, el cobrament de les mensualitats degudes pels inquilins.

Newsletter