Tres dies per comunicar les baixes i variacions de dades dels treballadors.

El Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, va modificar, entre d’altres, el termini de tramitació de les baixes i variació de dades dels treballadors a la Seguretat Social. A partir del 26 de juliol, les sol·licituds de baixa i de variacions de dades dels treballadors hauran de presentar-se dins del termini dels tres dies naturals següents al del cessament en el treball o a aquell en què la variació es produeixi, la qual cosa motiva la seva reducció a la meitat del termini anterior; passa dels sis dies naturals anteriors a tres dies naturals amb la nova regulació.

Newsletter