Si has comprat un cotxe nou,compte amb la declaració de la renda.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

EL PLA PIVE PAGA IRPF

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l’Impost sobre la Renda. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda.

Entre les subvencions o ajudes més freqüents, destaquen les destinades a l’adquisició d’habitatges, les del Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (Pla PIVE), les ajudes per compensar despeses escolars, per realitzar determinades millores en els habitatges (eficiència energètica, accessibilitat, etc.) i per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut.

Cadascuna d’aquestes subvencions o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’Impost sobre la Renda, per la qual cosa per comprovar si han de declarar-se o no, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajuda, que, si està exempt, recollirà aquesta circumstància.

Les ajudes del Pla PIVE estan subjectes a l’IRPF, havent d’incloure l’import de l’ajut públic rebut en el 2014 en l’apartat guanys patrimonials de la declaració. El mateix passa amb les subvencions per a adquisició d’habitatge.

Newsletter