Assegurança d’estalvi amb avantatges fiscals.

ALLIANZ ESTALVI CAPITAL SIALP

Dins de la reforma fiscal d’aquest 2015, es va incloure per part de l’Estat, la creació d’una nova fórmula d’estalvi per a totes aquelles persones que volen acumular a poc a poc un capital de cara a la Jubilació. L’objectiu és complementar la nostra pensió. Per aquest motiu neixen les assegurances individuals d’estalvi a llarg termini, que d’ara endavant es diran SIALP.

Es tracta d’un producte d’estalvi, en el que els seus rendiments queden exempts de tributació si es compleixen una sèrie de requisits. A partir d’aquí la majoria de companyies asseguradores han llençat al mercat els seus productes agafant com a base el que marca la normativa i afegint cadascuna d’elles les seves millores. En aquest moment és quan nosaltres com a Corredoria d’Assegurances especialitzada en productes d’estalvi hem fet una anàlisi de tota aquesta oferta, amb l’objectiu d’identificar la millor proposta pels nostres clients. Finalment podem confirmar que en aquests moments el millor producte d’aquest tipus és el que ofereix Allianz Seguros.

A continuació et faig un resum de les característiques principals del producte d’Allianz juntament amb altres dades generals. Com podràs veure les aportacions es poden fer a partir de 30 euros mensuals, per tant pensem que es tracta d’un producte molt assequible. En el cas que necessitis més informació o vulguis que et fem arribar un projecte, ens ho dius i contactarem amb tu.

ALLIANZ ESTALVI CAPITAL SIALP

Descripció: Producte d’estalvi periòdic que ofereix seguretat, liquiditat, garantia de rendibilitat, flexibilitat, simplicitat i sense tributar pel rendiment generat. Amb una petita aportació el client podrà constituir un patrimoni per al seu futur, i a més a més beneficiar-se dels avantatges fiscals que ofereix aquest producte.

Les claus d’aquest nou producte són:

  • La llei només permet que cada client pugui ser titular d’un sol producte d’estalvi SIALP.
  • Les aportacions que es puguin fer no poden superar els 5.000 euros a l’any en cap dels exercicis de vigència del pla d’estalvi.
  • La llei estableix que el client ha de tenir garantit al seu venciment com a mínim el 85% dels seus diners. Amb el producte que t’ofereixo (Allianz Estalvi Capital SIALP) queda garantit al seu venciment el 100% de la inversió + els rendiments generats.
  • El prenedor, assegurat i beneficiari han de ser la mateixa persona.
  • La pòlissa cobreix únicament les garanties de mort y supervivència.
  • L’estalvi-inversió ha de romandre almenys 5 anys i obtenir la prestació en forma de capital per a beneficiar-se dels avantatges fiscals.
  • Aportacions periòdiques: Mínim 30 euros mensuals.

Avantatges: El 100% dels rendiments generats per aquests plans d’estalvi estan exempts de tributar.

Rendibilitat: Garantida el primer any i adaptable en anys successius. Anualment es definirà un nou tipus d’interès aplicable a la següent anualitat de la pòlissa. Això permetrà que els teus estalvis es mantinguin actualitzats segons la situació del mercat.

Garanties: En cas de supervivència al venciment del contracte, el beneficiari rebrà el saldo acumulat en la pòlissa en funció del tipus d’interès tècnic que s’ha comunicat a cada anualitat. Com a mínim sempre rebràs el 100% de les aportacions fetes. En cas de mort, la companyia abonarà les primes pagades  i capitalitzades al tipus d’interès tècnic informat a la pòlissa.

Liquiditat: La pòlissa te possibilitat de rescat total. Has de tenir en compte que si el rescat el fas abans dels 5 anys de duració, perdràs tots els beneficis fiscals per ser un producte SIALP.

Newsletter