Retribucions dels socis d’una societats

retribucions dels socis

Les diferents tipologies de retribucions dels socis d’una societat es diferencien segons la seva naturalesa i tenen un tipus impositiu diferent, les exposem a continuació:

RENDIMENTS DEL TREBALL COM A RETRIBUCIONS DELS SOCIS

Ingressos percebuts de l’exercici pel càrrec d’administrador, comportarien una retenció del 35% en termes generals o el 19% en societats amb un volum de negocis inferior a 100.000 € l’exercici anterior.

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat (no de direcció ni de gerència) no incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que concorrin les condicions de dependència i ús dels mitjans de producció de la societat. En aquest cas la retenció serà la indicada en les taules generals de l’IRPF en funció de la comunitat autònoma a la que ens trobem.

Nota: En els casos que un soci-administrador cobrarà per l’exercici de funcions de direcció i / o gerència, aquests ingressos tindran el mateix tractament que les percepcions de l’administrador per tant seran també rendiments del treball i conseqüentment també tindran el mateix tractament en matèria de retencions que les percepcions de l’administrador.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES COM A RETRIBUCIONS DELS SOCIS

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat (no de direcció i gerència) no incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que no concorrin les condicions de dependència i ús dels mitjans de producció de la societat . En aquest cas el tipus general de retenció serà del 15% o el 7% (voluntari) durant els tres primers exercicis d’activitat.

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que el soci estigui inclòs en el RETA o en una mutualitat de previsió alternativa. En matèria de retencions en aquest cas com en l’anterior el tipus general de retenció serà del 15% o el 7% (voluntari) durant els tres primers exercicis d’activitat.

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que el soci no estigui inclòs en el RETA o en una mutualitat de previsió alternativa però no es compleixin les condicions de dependència i ús dels mitjans de producció de la societat. La retenció, com en els casos anteriors, serà el 15% o el 7% (voluntari) durant els tres primers exercicis d’activitat.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI COM A RETRIBUCIONS DELS SOCIS

Dividends. Si la Junta General així ho decideix els socis podran percebre dividends procedents dels beneficis de l’exercici anterior. La retenció serà del 19%

Dividends a compte. Tant la Junta General com els Òrgans d’Administració, complint els requisits legals establerts, poden acordar el repartiment de dividends a compte del benefici de l’exercici en curs. La seva retenció serà també del 19%

Interessos. El soci podria també rebre interessos per préstecs que hagi realitzat a la societat. Retenció del 19%


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter