Retribucions dels socis d’una societats

retribucions dels socis
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Les diferents tipologies de retribucions dels socis d’una societat es diferencien segons la seva naturalesa i tenen un tipus impositiu diferent, les exposem a continuació:

RENDIMENTS DEL TREBALL COM A RETRIBUCIONS DELS SOCIS

Ingressos percebuts de l’exercici pel càrrec d’administrador, comportarien una retenció del 35% en termes generals o el 19% en societats amb un volum de negocis inferior a 100.000 € l’exercici anterior.

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat (no de direcció ni de gerència) no incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que concorrin les condicions de dependència i ús dels mitjans de producció de la societat. En aquest cas la retenció serà la indicada en les taules generals de l’IRPF en funció de la comunitat autònoma a la que ens trobem.

Nota: En els casos que un soci-administrador cobrarà per l’exercici de funcions de direcció i / o gerència, aquests ingressos tindran el mateix tractament que les percepcions de l’administrador per tant seran també rendiments del treball i conseqüentment també tindran el mateix tractament en matèria de retencions que les percepcions de l’administrador.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES COM A RETRIBUCIONS DELS SOCIS

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat (no de direcció i gerència) no incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que no concorrin les condicions de dependència i ús dels mitjans de producció de la societat . En aquest cas el tipus general de retenció serà del 15% o el 7% (voluntari) durant els tres primers exercicis d’activitat.

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que el soci estigui inclòs en el RETA o en una mutualitat de previsió alternativa. En matèria de retencions en aquest cas com en l’anterior el tipus general de retenció serà del 15% o el 7% (voluntari) durant els tres primers exercicis d’activitat.

Ingressos percebuts pel soci per la realització d’activitats per a la societat incloses en la secció segona de les tarifes de l’IAE i que el soci no estigui inclòs en el RETA o en una mutualitat de previsió alternativa però no es compleixin les condicions de dependència i ús dels mitjans de producció de la societat. La retenció, com en els casos anteriors, serà el 15% o el 7% (voluntari) durant els tres primers exercicis d’activitat.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI COM A RETRIBUCIONS DELS SOCIS

Dividends. Si la Junta General així ho decideix els socis podran percebre dividends procedents dels beneficis de l’exercici anterior. La retenció serà del 19%

Dividends a compte. Tant la Junta General com els Òrgans d’Administració, complint els requisits legals establerts, poden acordar el repartiment de dividends a compte del benefici de l’exercici en curs. La seva retenció serà també del 19%

Interessos. El soci podria també rebre interessos per préstecs que hagi realitzat a la societat. Retenció del 19%


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

Newsletter