Prorrogada la vigència de la tarifa plana fins al 31 Març 2015.

El Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga de la vigència de la “Tarifa Plana de 100 euros” per a la contractació indefinida de nous treballadors fins al 31 març 2015.

La mesura permet que les empreses o autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma estable només cotitzin a la Seguretat Social per contingències comunes 100 euros al mes, durant els primers vint-i-quatre mesos.

Les empreses de menys de deu treballadors poden beneficiar-se, un cop transcorreguts els primers vint-i-quatre mesos, de dotze mesos addicionals d’una reducció del 50 per 100 de la quota per aquestes contingències.

Les empreses o autònoms que s’acullen a aquesta tarifa plana estan obligats a mantenir, com a mínim, el nivell d’ocupació creat amb la nova contractació durant el període d’aplicació de la reducció.

Per repasar tots els requisits de la Tarifa Plana. Fes Click aquí.

Newsletter