Presentació del model 184, tot el que has de saber

Presentació del model 184

Presentació del model 184

El Model 184 és la Declaració informativa de les entitats en atribució de rendes, Societats Civils Privades i Comunitats de Béns. Es presentarà durant el mes de febrer. Aquest Model recull totes les rendes generades per l’entitat, ingressos i despeses, així com la renda atribuïble a cada soci, hereu, comuner o partícip.

Aquesta declaració és d’obligada presentació per a totes aquelles entitats en règim d’atribució de rendes; Societats Civils Privades (SCP) i Comunitats de Béns (CB), constituïdes a Espanya o a l’estranger, que desenvolupin en el territori nacional alguna activitat econòmica o bé quan les seves rendes superin els 3.000 euros anuals. No estan obligades a presentar-ho les entitats constituïdes a l’estranger que obtinguin rendes a Espanya, qualsevol que sigui l’import, però sense desenvolupar una activitat econòmica.

S’estableix l’obligació per part de l’entitat en règim d’atribució de rendes d’incorporar al model 184 la referència cadastral dels immobles generadors de rendiments de capital immobiliari, facilitant posteriorment l’emplenament de la corresponent autoliquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per part dels socis que siguin contribuents per aquest impost.

S’han de desglossar amb major detall les despeses suportades per les entitats en règim d’atribució de rendes que duen a terme activitats econòmiques, apropant-ho al definit en l’autoliquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (despeses de personal, adquisicions a tercers de béns i serveis, tributs i despeses financeres deduïbles i altres despeses deduïbles).


Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter