Pòlissa d’assegurança per a disminuir els riscos de la LOPD (Llei de Protecció de Dades)

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Diverses companyies d’assegurances han començat a comercialitzar una assegurança per cobrir les responsabilitats exigibles al assegurat com a conseqüència de la vulneració de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; les obligacions de la LOPD.

 

En concret són objecte de cobertura; l’ indemnització per danys morals ocasionats a tercers, els perjudicis econòmics acreditables ocasionats a tercers, les despeses i honoraris de restitució de la imatge danyada i les costes judicials de la direcció jurídica front la reclamació. El més significatiu es que aquesta assegurança, també cobreix les sancions impostes per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat equivalent.

Aquesta assegurança no cobrirà els actes intencionats o realitzats amb mala fe per l’assegurat o persona per la que hagi de respondre, o la infracció o incompliment deliberat de les normes legals.

Newsletter