Pòlissa d’assegurança per a disminuir els riscos de la LOPD (Llei de Protecció de Dades)

Diverses companyies d’assegurances han començat a comercialitzar una assegurança per cobrir les responsabilitats exigibles al assegurat com a conseqüència de la vulneració de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; les obligacions de la LOPD.

 

En concret són objecte de cobertura; l’ indemnització per danys morals ocasionats a tercers, els perjudicis econòmics acreditables ocasionats a tercers, les despeses i honoraris de restitució de la imatge danyada i les costes judicials de la direcció jurídica front la reclamació. El més significatiu es que aquesta assegurança, també cobreix les sancions impostes per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat equivalent.

Aquesta assegurança no cobrirà els actes intencionats o realitzats amb mala fe per l’assegurat o persona per la que hagi de respondre, o la infracció o incompliment deliberat de les normes legals.

Newsletter