Obligacions tributàries i mercantils del mes d’Abril.

Durant el mes d’abril s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar, les següents declaracions tributàries:


Abans del 15 d’Abril ( Estava previst pel dia 14 però Hisenda ho ha modificat a mig periode).

S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:

 • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111).
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 123).
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. (model 115).
 • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe, model 130/131).
 • Impost sobre Societats (1er pagament fraccionat, model 202):
  • Règim general: 18% de la quota íntegra de l’últim impost presentat (2012)
  • Règim especial (obligatori per a grans empreses i per aquelles empreses que ho hagin sol·licitat).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA, model 303).
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349).

 

Abans del 30 d’Abril s’ha de practicar la:

 • Legalització dels llibres comptables exercici 2013.

 

NOTES IMPORTANTS:


Comptabilitat. Estimació directe normal i directe simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 10 d’abril.   

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixen una activitat empresarial o professional que tributen en règim d’estimació directa simplificada tenen l’obligació de confeccionar el llibre d’ingressos, el llibre de despeses i el llibre de bens d’inversió. Els qui tributin per Mòduls ( règim d’estimació objectiva) han de confeccionar el llibre de despeses i el llibre de bens d’inversió.

La declaració d’IVA (el Model 303) s’ha de presentar telemàticament en tots els casos.

Des de 1 de gener es obligada la presentació de les declaracions d’IVA de forma telemàtica; també en els Comunitats de Bens (C.B.) i Societats Civils Privades (S.C.P)

 

Com sempre, estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment i per realitzar les gestions que ens vulgui encomanar.

Newsletter