Obligacions tributàries gener 2019

obligacions tributàries gener 2019

A continuació li recordem les declaracions a realitzar i donen compliment a les obligacions tributàries gener 2019 a presentar durant els propers dies.

Obligacions Tributàries gener 2019

Fins el 15 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 111)
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 123)
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 115)

Fins el 25 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Pagament fraccionat de l’IRPF, tant en estimació objectiva com en directa (models 131 i 130)
 • Impost sobre el Valor Afegit (models 303)

Fins el 30 de gener:

 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349)
 • Resum anual de l’IVA (model 390)

Fins el 31 de gener:

 • Declaració anual de donacions amb dret a deducció (model 182).
 • Declaració informativa de entitats en règim de atribució de rendes: Societat Civil Privada (SCP), Comunitat de Bens (C.B.) (Model 184)
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recents creació (Model 165).
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 193).
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 180).
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció d’IVA (prorrata) diferent del fixat com a definitiu l’any anterior.
 • Declaració informativa de la cessió de us d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179).

Fins el 15 de febrer:

 • Declaració informativa per despeses en jardins d’infants o centres d’educació infantil autoritzats (model 233).

Fins el 28 de febrer:

 • Impost sobre Societats. Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. (model 036)
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica (model 159).
 • Declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347).


Què haig de fer ara si tinc més dubtes i vull saber-ne més?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

Newsletter