Obligacions fiscals febrer 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de febrerFins al 13 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2023. Obligats a subministrar informació estadística


Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i activitats econòmiques, rendes d’arrendament d’immobles urbans i rendiments de capital mobiliari.

Gener 2023. Grans empreses: model 111, 115, 123, 216.


IVA

Gener 2023. Declaració mensual recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

Impostos mediambientals

 • Gener 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: model 592


Fins al 28 de febrer

IVA

 • Gener 2023. Autoliquidació: model 303
 • Gener 2023. Finestreta única – Règim d’importació: model 369

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural.
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

Declaració anual d’operacions amb tercers

Any 2022: model 347

Necessitem que ens feu arribar abans del dimecres dia 15, la següent informació, tant de clients com de proveïdors:

 • Nom
 • NIF
 • Codi postal
 • Import 1er trimestre
 • Import 2on trimestre
 • Import 3er trimestre
 • Import 4rt trimestre

Només hem de declarar aquells clients o proveïdors que el conjunt de les seves operacions sigui superior als 3.005,06 euros en un any.

No cal que envieu còpia de les factures només necessitem el resum de la informació que us demanem.

Pel que fa als ingressos de lloguers recordar-vos que només es declaren al 347, els lloguers de locals que no portin retencions, en aquests

Newsletter