Obligacions fiscals abril 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes d’abril.

 

 

  

Fins a l’ 11 d’abril

 

COMPTABILITAT

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 11.

 

 

Fins al 12 d’abril

 

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2022. Obligats a subministrar informació estadística

 

 

Fins al 20 d’abril

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 14 d’abril.

 

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Pagaments Fraccionats Renda

 • Primer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva (mòduls): 131

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Primer pagament fraccionat IS 2023

 

IVA

 • Març 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

 

Impostos mediambientals

·         Març 2023 I primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 

 

Fins al 30 d’abril

 

IVA

 • Març 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Primer trimestre 2023. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

 

 

Fins al 2 de maig

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 25 d’abril.

 

IVA

·         Març 2023. Autoliquidació: 303

 

 

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

 

RENDA I PATRIMONI 2022

 

·         Presentació per Internet de les declaracions de renda 2022 i patrimoni 2022.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny.

 

Iniciarem la campanya de confecció i presentació de la declaració de renda el dia 24 d’abril. Per això, ja podeu demanar hora, al telèfon habitual 937961031 o al mail de la Gemma (gemma.colomer@luis.cat) o d’en Jordi (jordi.martinez@luis.cat). 

 

Recordeu que per confeccionar la declaració ho farem de forma presencial, telefònica o per videoconferència, sempre prèvia la vostra sol·licitud.

 

 

Newsletter