L’obligació de fitxar a la feina

fitxar a la feina

El Govern espanyol estudia establir un registre horari per a tots els treballadors, o dit d’una altra manera la obligació de fitxar a la feina, tant per treballadors a jornada completa com per treballadors a jornada parcial. La finalitat segons diu, de portar un major control de les hores extraordinàries que es realitzen.

Què estipula la normativa sobre fitxar a la feina?

A dia d’avui l’obligació es només pels contractes a temps parcial. L’Estatut dels Treballadors, que regula el registre diari d’hores en els contractes a temps parcial disposa textualment el següent: “La jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries”.

No obstant  la redacció de l’Estatut dels Treballadors, en la pràctica, la Inspecció de Treball fa una interpretació extensiva de la llei considerant que és obligatòria la signatura diària, per la qual cosa és aconsellable que el treballador firmi tots els dies la seva hora d’entrada i de sortida per evitar problemes en cas que la seva empresa rebi una visita de la Inspecció.

Actualment és obligatori portar el registre diari de jornada en els següents casos:

 1. Els treballadors a temps parcial, tal com estableix l’article 12.4 de l’Estatut dels Treballadors.
 2. Els treballadors mòbils en el transport per carretera.

Segons l’article 10, apartat 2, del Reial Decret 1561/1995 de 21 d’agost, seran treballadors mòbils en el transport per carretera, els conductors, ajudants, cobradors i personal auxiliar, que estiguin integrats en empreses del sector de transport per carretera, o que estiguin integrats en altres sectors que realitzin activitats de transport.

 1. Si es fan hores extraordinàries.

Haurem d’esperar per veure si en les properes setmanes el Govern tira endavant la seva proposta i aquesta obligació, que fins ara està limitada els contractes de temps parcial, s’amplia als treballadors amb contracte a temps complet.

És indubtable que questa mesura es pot veure amb bons ulls per part dels treballadors ja que en molts casos es veuen forçats a fer hores extres i les mateixes no són recompensades degut a la cultura en les empreses on treballen. Quants treballadors avui dia compleixen estrictament el seu horari laboral sense excedir-se? I l’altra pregunta és, quants treballadors d’aquests que fan més hores del que estipula el seu contracte i fan hores extres son remunerats per aquest sobreesforç? La conciliació de la vida laboral amb la vida personal és sens dubte un debat que està cada cop més sobre la taula i mesures com la que es proposa podrien ajudar a millorar les condicions de molts treballadors.

En un sentit oposat, aquesta mesura també pot servir al empresari a provar possibles retrassos o impuntualitats, podent doncs justificar una sanció al tercer retràs.

Una altra derivada que es desprèn de la mesura serà la capacitat que tindrà l’executiu de demostrar que s’estan realitzant hores extres per les que no s’està retribuint al treballador i per les que no s’està cotitzant i que poden acabar en possibles sancions incrementant la recaptació per les arques públiques.

En qualsevols dels casos, i en el sentit estrictament pràctic:

 • Estan les empreses preparades per afrontar aquest canvi normatiu?
 • Com es controlaran les hores de treballadors que no tenen un lloc de treball localitzat, com ara comercials?
 • Com conviurà aquesta mesura amb el famós “home office” o treballar des de casa?
 • Com es controlarà el registre horari en aquests casos?

Totes aquestes preguntes estan encara per resoldre a data d’avui ja que de moment només s’ha manifestat una declaració d’intencions però no s’ha aterrat cap mesura en concret.


Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter