Notificacions electròniques obligatòries

L’Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema obligatori per comunicar-se amb el contribuent, i que consisteix en que determinades persones i entitats estaran obligades a rebre per mitjans electrònics (internet) les comunicacions i notificacions que l’administració li vulgui realitzar.

1.   Tindran aquesta obligació les següents persones:

  • Societats anònimes (NIF A) i de responsabilitat limitada (NIF B).
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola (NIF N).
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents (NIF W).
  • Unió temporals d’empresa (NIF U) i Agrupacions d’Interès Econòmic (NIF V).
  • Contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses.
  • Contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual del IVA.

2.   A partir de quan neix aquesta obligació?

L’Agència Tributària enviarà a partir d’aquest mes notificacions personalitzades per carta, amb un requeriment de 10 dies per donar-se d’alta en el sistema. Tot i no fer l’alta en el sistema, les notificacions s’entendran efectuades.

3.   Quin és el procediment?

A través del certificat digital a nom del contribuent, i unicament  a traves d’aquest certificat, el contribuent obligat s’ha de donar d’alta en el sistema en la pàgina web http://notificaciones.060.es. Una vegada feta aquesta alta en el sistema, es deixarà de rebre notificacions en paper, i les rebrà el contribuent en aquesta “bústia electrònica”, amb la mateixa validesa que era la carta certificada.

4.   Quin és el requisit previ?

Disposar d’un certificat digital a nom del contribuent, en aquests cas, de la societat o qualsevol altra persona relacionada en l’apartat primer.

Si disposeu del certificat digital a nom de la societat, espereu a rebre aquesta  notificació de l’AEAT per tal de fer l’alta al sistema de notificacions obligatòries.

Si encara no disposeu d’aquest certificat, i per tal d’estar preparats per aquesta nova obligació imposada per l’administració, i qualsevol altra que sorgirà amb les noves tecnologies, us preguem us poseu en contacte amb nosaltres per tal de tramitar la sol·licitud d’aquest certificat digital.

*Descàrrega: Notificacions electròniques oblilgatòries.

Newsletter