Model 233: Què és i per què serveix

Modelo 233

Model 233: Què és i per què serveix

El model 233 és una declaració informativa anual que les guarderies o centres infantils autoritzats estan obligats a presentar a Hisenda. Amb aquest model, les mares treballadores amb nens menors de 3 anys matriculats al centre, es poden deduir fins a 1.000 euros en la declaració de la renda. El model 233 es pot presentar portant el control amb un Excel que no és difícil d’omplir però sens dubte suposa una càrrega addicional de treball pels gestors o responsables dels centres educatius. Aquest Excel s’ha d’enviar a Hisenda com un fitxer CSV, més endavant expliquem com generar-lo.

Qui està obligat a presentar el Model 233

Les llars d’infants són les obligades a presentar aquesta declaració informativa. Aquestes es converteixen en les encarregades d’informar a l’AEAT de tots els ingressos que han rebut per part de mares treballadores amb nens menors de 3 anys matriculats allà.

Qui es beneficia del Model 233

Les beneficiades de la deducció de despeses de guarderia seran aquelles mares treballadores per compte aliena, o autònomes, que estiguin cotitzant a la Seguretat Social, amb un fill o filla menor de tres anys matriculat al centre. És a dir, no n’hi ha prou amb l’infant tingui menys de tres anys i la mare treballi. Ha d’estar cotitzant en el règim general, RETA, o qualsevol altre que li correspongui segons la seva activitat i aquí recau la dificultat del model, ja que les llars d’infants hauran de mantenir un registre actualitzat de la situació laboral de les mares.

Quines dades ha d’incloure el Model 233

Principalment dades personals, tant dels progenitors com dels nens, així com de les despeses que han tingut els pares a l’escola bressol.

  • Dades personals: s’ha d’incloure el NIF, nom i cognoms del nen o nena, així com de la mare (o persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva) i de l’altre progenitor.

Recorda que si una mare té més d’un fill al centre, hauràs d’incloure les dades corresponents de cada alumne de manera separada.

  • Dades temporals: has d’indicar tant els mesos complets pagats, com els que el nen ha estat matriculat però no hi ha hagut classe per no ser lectiu. En el següent punt ampliarem aquesta informació.
  • Dades econòmiques: per incloure correctament les dades que s’han d’omplir al Model 233, s’ha de tenir en compte les despeses de tot l’any, incloent els mesos que han estat pagats a meitat, així com matrícules i despeses de menjador. Les activitats extraescolars no es podran incloure com a despeses deduïbles.
Com omplir el model 233

L’Excel que s’ha d’omplir per presentar el model 233 i que ha posat a disposició l’AEAT és el següent document Excel per descarregar. Aquest serveix com a exemple de com s’han d’introduir les dades, per així posteriorment presentar-lo com un fitxer CSV. El problema no rau en el fet de com emplenar-lo, sinó en la gran quantitat de dades que s’han d’introduir ja que en cap dels casos les llars d’infants disposen d’aquesta informació i han obtenir-la de cadascuna de les mares que estan pagant les quotes del centre.

A la següent imatge es pot veure una captura de pantalla del document Excel en qüestió.  

Modelo 233
Modelo 233

Un cop completat l’arxiu Excel, s’ha de guaradar en format CSV i pujar-lo a la seu electrònica de l’AEAT.  

Quan s’ha de presentar el Model 233

El termini per presentar el Model 233 per a l’exercici 2018 s’ha establert entre l’1 de gener i el 15 de febrer. Per als següents exercicis s’haurà de presentar al llarg del mes de gener, segons l’Ordre que el regula. Recorda que, per descomptat, tens dret a presentar declaracions complementàries del Model 233, davant de qualsevol necessitat de rectificar o afegir alguna dada, sempre que et trobis dins el termini establert. Necessites ajuda? Si la gestió amb Hisenda et resulta molt costosa has de saber que es pot externalitzar el servei a qualsevol gestoria. Nosaltres com a experts fiscalistes ja portem la presentació d’aquest model de diferents escoles bressol i centres educatius certificats.


Què haig de fer ara si tinc més dubtes i vull saber-ne més?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

Newsletter