Els plans de pensions desgraven en l’IRPF.

LES APORTACIONS REALITZADES A UN PLA DE PENSIONS ABANS DE 31 DE DESEMBRE DESGRAVARAN EN LA PRÒXIMA DECLARACIÓ DE RENDA.

Els plans de pensions són una de les fórmules més habituals per pagar menys impostos en la declaració de la renda ja que les aportacions que es realitzen al pla de pensions serveixen per reduir la nostra base imposable de l’IRPF.

Els plans de pensions, a més de ser una tranquil·litat per al nostre futur, també són una inversió i el que els diferencia d’altres productes d’inversió és la seva excel·lent fiscalitat.

Per tant, a més de ser un ajut per quan arribi el moment de la jubilació, la fiscalitat dels plans de pensions els converteix en un element a tenir en compte a l’hora de fer la nostra planificació fiscal. És una de les eines més utilitzades per estalviar en la declaració de la renda.

Les aportacions al pla de pensions redueixen la base imposable de l’IRPF, dins d’uns límits. El principal canvi que hi ha hagut en aquest àmbit és que s’ha reduït el límit pel qual l’inversor podia desgravar-se. Aquest topall ha passat dels 10.000 euros de 2014 (12.500 per a majors de 50 anys) a un màxim genèric de 8.000 euros a l’any.

També són deduïbles les aportacions realitzades al pla de pensions del cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendes o que els seus ingressos no superin els 8.000 euros anuals. En aquest cas el límit per reduir de la base imposable està xifrat en 2.500 euros.

A més a més, les aportacions a plans de pensions de persones discapacitades realitzades pels seus familiars  estan subjectes a deduccions, amb un límit de 10.000 euros anuals, i de 24.250 euros per aportacions realitzades per ells mateixos.

Newsletter