Els autònoms poden optar per la cobertura de contingències professionals fins el 30 de Setembre.

ES RECOMANABLE EN ACTIVITATS PERILLOSES COM LA CONSTRUCCIÓ, METALL, ETC.

Els treballadors autònoms que tenen la cobertura de prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències comuns, poden optar per ampliar la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals i la prestació per cessament d’activitat. 

Aquest opció s’ha de fer abans del 30 de setembre, amb efectes d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015.

En sectors amb especial perillositat es aconsellable tenir la cobertura de les contingències d’accidents de treball

Els treballadors que millorin voluntàriament l’acció protectora, incorporant les contingències professionals, tindran dret a les prestacions originades per aquestes de la mateixa manera que en el Règim General de la Seguretat Social, amb algunes particularitats. Tindran dret a assistència sanitària, a subsidi per incapacitat temporal, prestacions per incapacitat permanent, prestacions per mort i supervivència i indemnitzacions a tant alçat per lesions permanent derivades de contingències professionals, que no causin incapacitat.

També, abans del 30 de setembre els autònoms que tinguin coberta la prestació per IT amb l’INSS poden optar per passar a una Mutua d’Accidents.

Newsletter