L’IVA en les operacions intracomunitàries

operacions intracomunitàries

Com declara l’IVA en operacions intracomunitaries

Les operacions intracomunitàries són aquelles en les que un empresari que està situat en un estat membre de la Comunitat Europea lliura un bé o presta un servei a un altre empresari situat en un altre estat membre de la Comunitat Europea. El que es pregunten molts empresaris i autònoms és com declara l’IVA de les operacions intracomunitàries. T’ho expliquem a continuació.

La primera obligació formal que ha de complir un empresari que pretengui realitzar alguna operació intracomunitària és donar-se d’alta en el Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI). En donar-se d’alta en el ROI a l’empresari se li assignarà un NIF intracomunitari (o VAT Number).

Quan es realitzin operacions intracomunitàries haurem de verificar si el NIF intracomunitari subministrat pel client o el proveïdor és correcte, tant per aplicar l’exempció, com per conèixer la localització de l’operació. A aquest efecte es pot confirmar la veracitat del NIF subministrat per clients o proveïdors en la web https://aeat.es/viesdist.html

La normativa estableix l’obligació de presentar mensualment la declaració d’operacions intracomunitàries mitjançant el model 349 mensualment. La presentació serà trimestral si el volum d’operacions trimestrals no supera els 50.000 euros, exclòs l’IVA. (100.000 per als anys 2010 i 2011 segons la Disp. Transitòria 1era del RD 192/2010)

Diferenciació entre país d’origen i país de destí

En un operació intracomunitària la compra està exempta en origen ( el país on s’efectua la compra) i tributa en el de destinació ( a Espanya, en el nostre cas). En aquest cas l’entitat espanyola haurà de  auto-repercutir-se l’IVA al tipus espanyol que li correspongui segons el tipus de bé o servei que sigui objecte de la compra i a la mateixa declaració descomptar el mateix import d’IVA que s’hi hagi aute-repercutit, amb la qual cosa l’operació li resultarà totalment neutra a efectes econòmics, sempre que no hagi d’aplicar-se cap prorrata en la liquidació.

Ara bé, el venedor solament podrà emetre una factura exempta en origen si la nostra entitat té la condició d’operador intracomunitari i si a més, li facilitem el nostre NIF intracomunitari (VAT Number). En cas contrari ens haurà de carregar l’IVA corresponent al país on es realitzi la compra. En aquest cas no podríem descomptar l’IVA suportat a la declaració, però en tot cas podria sol·licitar-se la devolució de la quota suportada a la Hisenda de l’estat del proveïdor. Aquesta sol·licitud es pot realitzar a través de la web de l’Administració Tributària espanyola (AEAT).


Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
Newsletter