L’impost sobre begudes ensucrades envasades. IBEE.

La Generalitat li posa un impost a la Coca-Cola.

La Llei 5/2017 del parlament de Catalunya ha aprovat la creació de l’Impost sobre Begudes Ensucrades i Envasades (IBEE). Ara be, la constant falta de seguretat jurídica que comença a ser un costum en l’aprovació de les lleis en general, i en l’àmbit tributari en particular, no ens permet determinar amb seguretat si l’entrada en vigor de l’IBEE ho ha estat l’1 d’abril de 2017 o ho serà l’1 de maig. Esperem que el Decret Llei que desenvolupi el reglament ho aclareixi.

La Llei 5/2017 del parlament de Catalunya ha aprovat la creació de l’Impost sobre Begudes Ensucrades i Envasades (IBEE). Ara be, la constant falta de seguretat jurídica que comença a ser un costum en l’aprovació de les lleis en general, i en l’àmbit tributari en particular, no ens permet determinar amb seguretat si l’entrada en vigor de l’IBEE ho ha estat l’1 d’abril de 2017 o ho serà l’1 de maig. Esperem que el Decret Llei que desenvolupi el reglament ho aclareixi.

L’IBEE té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya.

Estan subjectes els refrescos o sodes, les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites, les begudes esportives, les begudes de te i cafè, les begudes energètiques, les llets endolcides, begudes alternatives a la llet, batuts i begudes de llet amb fruita, begudes vegetals i aigües amb sabors.

No estan subjectes les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals que no tinguin edulcorants calòrics afegits.

És contribuent de l’impost la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final; per tant, els comerços de venda al detall, restaurants i hotels, cinemes, titulars de màquines de vending, etc. El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final.

No obstant això, qui ha d’ingressar l’impost a l’Agència Tributària de Catalunya no és aquest contribuent, sinó el “substitut del contribuent”, que serà el distribuïdor de les begudes. Aquest distribuïdor haurà d’incorporar en les factures el concepte IBEE o “Impost sobre begudes ensucrades i envasades”. En la factura, l’IBEE formarà part de la base imposable de l’IVA.

El contribuent repercutirà l’impost en el consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

S’estableixin dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

  • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,12 euros/litre.
  • Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,08 euros/litre.

Actualment s’està tramitant el Decret que aprovarà el Reglament. En principi està previst que s’estableixin períodes trimestrals de liquidació i autoliquidació de l’Impost i d’acord amb això el primer període a liquidar ho seria el trimestre abril-juny que es liquidaria en el mes de juliol.

Newsletter