L’Euribor. Tipus des de 2007

L’euribor és, des de fa uns anys,  el tipus de referència pel càlcul de les hipoteques i les imposicions a termini.

El Euribor (Europe Interbank Offered Rate”) resulta de calcular el promig dels tipus d’interès que s’aplica a les operacions de préstec entre els bancs d’Europa.

El promig es fa tenint en compte els tipus d’interès de més de 50 entitats financeres d’Europa.
EURIBOR
2007
2008
2009
2010
2011
gener
4.064
4.498
2.622
1.232
1.550
febrer
4.094
4.349
2.135
1.225
1.714
març
4.106
4.590
1.909
1.215
1.924
abril
4.253
4.820
1.771
1.225
2.086
maig
4.373
4.994
1.644
1.249
juny
4.505
5.361
1.610
1.281
juliol
4.564
5.393
1.412
1.373
agost
4.666
5.323
1.334
1.421
setembre
4.725
5.384
1.261
1.420
octubre
4.647
5.248
1.243
1.495
novembre
4.607
4.350
1.231
1.541
desembre
4.793
3.452
1.242
1.526

A partir de principi de 2009, l’Euribor va començar a disminuir considerablement, però degut a les clàusules “terra” ( clausulas suelo), gran nombre de préstecs hipotecaris no s’han pogut gaudir d’aquesta disminució. Per exemple, si la clàusula “terra” estigués fixada en un 3%, encara que l’euribor hagues baixat per sota del 2% com va pasar a partir del 2009, les revisions sempre s’haurien fet amb aquest 3% pactat.

Newsletter