Les prestacions de Seguretat Social dels Autònoms

Les prestacions de Seguretat Social dels Autònoms

La pensió mitjana  per una incapacitat Permanent d’un treballador del Règim General de la Seguretat Social és de 1.055,00 euros i la d’un autònom és de 787,00 euros.

La pensió mitjana de jubilació d’un treballador del Regim General és de 1.403,92 euros i la del autònom és de 834,97 euros


Prestacions autònoms 2023

 

Hem de saber que l’acció protectora del Règim de Seguretat Social dels Treballadors Autònoms comprèn pràcticament les mateixes prestacions que té un treballador del règim general:

  • Assistència Sanitaria
  • Incapacitat Temporal
  • Prestació per naixement i cura de menor, (Maternitat i Paternitat)
  • Risc durant l’embaràs i la lactància
  • Cura de menors afectats per una malaltia greu
  • La Incapacitat Permanent (Total Absoluta o Gran Invalidesa)
  • Jubilació – Viduïtat
  • Prestació de cessament d’activitat
 

Es habitual i no ho hauria de ser que un empleat amb un sou de 1.500,00 euros tingui dret a prestacions més elevades que l’empresari que el té contractat. I això passa perquè el treballador autònom per pagar una quota més baixa ha cotitzat durant la seva vida laboral per una base de cotització mínima.

Val la pena valorar les repercussions que pot tenir en totes les nostres prestacions i en la prestació de jubilació en particular, la base de cotització que fixem els autònoms.

Newsletter