IRPF dels Autònoms

IRPF de los autónomos

L’IRPF dels autònoms, impost de la renda de les persones físiques té unes formalitats específiques per a aquest col·lectiu. Si bé tots hauran de declarar el que han guanyat en la seva declaració de la renda anual és necessari saber els criteris que s’han de seguir a l’hora de realitzar factures a clients i el percentatge de l’IRPF que s’ha d’aplicar i els terminis per fer les declaracions corresponents . A continuació, detallem tots els punts que has de tenir en compte per conèixer com estar al dia de les teves obligacions fiscals de l’IRPF com a autònom:

IRPF dels autònoms amb Activitat Professional o Activitat Econòmica

Per saber quin percentatge d’IRPF has repercutir als teus clients abans de res has de saber si tens una activitat professional o bé una activitat econòmica. L’activitat professional és aquella que desenvolupa una persona física de forma individual, directa i personal. Un exemple seria l’activitat d’un dissenyador gràfic, un informàtic o un agent comercial. Secció 2a i 3a de les activitats d’IAE.

Activitat econòmica o empresarial s’exerceix en el si d’una organització, normalment amb una infraestructura creada. Per exemple, si decideixes obrir un bar, una floristeria o bé començar a vendre productes per Amazon. secció 1a

És important tenir aquesta distinció clara al moment de donar-nos d’alta en l’epígraf del model 036 o 037 ja que això determinarà els impostos que pagarem a hisenda en un futur. Per saber com donar-se d’alta com a autònom segueix el següent enllaç on podreu veure tot el procés.

Un cop sabem si estem sota una activitat econòmica o professional ja podem definir més detalladament l’IRPF, els pagaments a compte trimestrals i com hem de liquidar amb hisenda que a continuació detallem:

IRPF dels autònoms amb Activitat Professional

En el cas d’autònoms amb activitat professional, quan facturin a altres empresaris o professionals, aquestes factures hauran de tenir una retenció d’IRPF. És a dir que si els serveis del dissenyador gràfic es quantifiquen en 1.000 €, el client no haurà de pagar la totalitat de l’import sinó que haurà de guardar una part en concepte d’IRPF que estarà desglossat a la factura. En el següent apartat t’expliquem com Aplicar l’IRPF a les factures.

La retenció en les factures emeses pot ser del 7% o del 15%. Els professionals autònoms apliquen un 15% de retenció de l’IRPF en les seves factures a altres empreses i als altres autònoms. Aquest percentatge es pot reduir al 7% l’any d’alta i dos següents opcionalment, sempre que en l’any anterior no s’hagi exercit una altra activitat professional.

Cal tenir en compte que quan es fa la declaració de la renda s’inclouran tots els ingressos per les factures emeses més de les despeses deduïbles i les retencions que ja s’han practicat sobre les factures emeses. En el cas que els ingressos hagin d’estar per sobre dels 26.000 € anuals i les despeses deduïbles estiguin per sobre de 4.000 € et recomanem que pugis la retenció de les factures al 15%, ja que en cas contrari a l’hora de fer la declaració de la renda hauràs de pagar un import molt elevat.

Els autònoms amb activitat professional, a més, no tenen obligació d’incloure retenció en les factures emeses a particulars. Ni estan obligats a presentar pagaments a compte de l’IRPF (Model 130) si el 70% dels seus ingressos de l’any natural anterior estan sotmesos a retenció.

En la declaració de la renda (model 100) i tenint en compte el rendiment de l’activitat i les retencions i pagaments a compte es determinarà el percentatge final a pagar a l’AEAT. Aquest percentatge és el mateix que l’aplicat en rendiments del treball que té un tram estatal i un altre autonòmic.

  • Aplicar l’IRPF a les factures dels autònoms amb activitat professional

Com hem dit en el cas d’activitat professional hauràs d’aplicar la retenció directament en les factures. Aquesta retenció serà sempre la mateixa (7% o 15%)

Cal ressaltar que qui té l’obligació de retenir els diners de la factura emesa per ingressar-se posteriorment en Hisenda és el pagador, però nosaltres hem de indicar-ho en la factura, òbviament més de l’IVA corresponent.

Per exemple, si ets un dissenyador gràfic i tens uns serveis pendents de cobrar de 1.000 € i el teu IRPF és del 15% i apliques un IVA el 21% la factura tindrà el següent desglossament:

Base imposable 1.000 €

IRPF 15% = 150

IVA el 21% = 210

TOTAL FACTURA = 1.060 €

El 15% de l’IRPF serà un import que els teus clients et deixessin de pagar per ingressar ells directament a hisenda. Mentre que l’IVA serà un import que tu ingresarás dels teus clients i que a final de mes o del trimestre, quan facis la teva declaració de l’IVA hauràs d’ingressar a hisenda. Molts dels nostres clients i autònoms tenen una percepció equivocada dels seus ingressos. Si bé veiem que l’import total de la factura és de 1.060 € i és l’import que evidentment rebrà al banc, l’autònom ha de mentalitzar-se que seus són tan sols 850 € (1.000 € Base – 150 € IRPF), la resta de 210 € és un efectiu que no és seu i per tant l’autònom està realitzant de recaptador per a l’agència tributària.

IRPF per autònoms amb activitat econòmica

Si vas a obrir un restaurant o un bar, el càlcul de l’IRPF és més complex, ja que has de completar el pagament a compte de la renda mitjançant el model 130 o 131 en funció de si estàs sota l’estimació directa o si estàs sota l’estimació objectiva.

La diferència entre les dues modalitats és que en l’estimació directa tributarem sobre el rendiment real de la nostra activitat, mentre que, en el cas d’estimació objectiva, és l’AEAT qui determina el rendiment de la nostra activitat en funció de les unitats del nostre mòdul. (En un bar seriosa nombre de taules, nº de personal, o metres lineals de barra en un bar).

En funció del rendiment de l’activitat sortirà més a compte atenir-se a una o l’altra. En qualsevol cas, la diferenciació entre estimació directa o simplificada és una qüestió complexa d’avaluar amb la qual cosa recomanem que vagis a un gestor administratiu perquè pugui assessorar respecte que és el més beneficiós per al teu negoci. Aquesta decisió et pot fer estalviar molts diners.

Perquè et facis a la idea si estàs donat d’alta sota l’estimació directa, hauràs liquidar els pagaments a compte mitjançant el model 130, en el qual es declaren els teus ingressos menys les despeses i al resultat se li aplica un pagament a compte del 20 %.

D’altra banda, si estàs sota l’estimació objectiva, hauràs de pagar una quota fixa a hisenda en funció dels mòduls de la teva activitat. El cas típic dels mòduls són els bars. I en funció del rendiment real del bar en qüestió pot sortir molt a compte donar-se d’alta sota aquesta modalitat ja que es paga un import fix trimestral que és inferior al 20% anteriorment indicat.

Les activitats econòmiques no repercuteixen IRPF en les seves factures. Per exemple, el rebut de venda d’un bar o un restaurant, amb la qual cosa no han de preocupar-se per incloure l’IRPF. Aquest però no és el cas dels autònoms amb Activitat Professional.

 


Què haig de fer ara si tinc més dubtes i vull saber-ne més?
  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

Newsletter