Menu

IPC del mes de març de 2011

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

La tasa de variació interanual del IPC del mes de març de 2011 a Catalunya ha estat del 3,5%. En el conjunt d’Espanya ha estat del 3,6%.

En aquest mes de març la tasa de variació mensual ha estat del 0,7%.

Newsletter