IPC del mes de març de 2011

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

La tasa de variació interanual del IPC del mes de març de 2011 a Catalunya ha estat del 3,5%. En el conjunt d’Espanya ha estat del 3,6%.

En aquest mes de març la tasa de variació mensual ha estat del 0,7%.

Newsletter