skip to Main Content
IPC Del Mes De Març De 2011
IPC Del Mes De Març De 2011

IPC del mes de març de 2011

La tasa de variació interanual del IPC del mes de març de 2011 a Catalunya ha estat del 3,5%. En el conjunt d’Espanya ha estat del 3,6%.

En aquest mes de març la tasa de variació mensual ha estat del 0,7%.

Back To Top