IPC Del Mes De Maig De 2011
IPC Del Mes De Maig De 2011

IPC del mes de maig de 2011

La tasa de variació interanual de l’IPC del mes de maig a Catalunya ha estat del 3,5%, al igual que a la resta d’Espanya.

Back To Top