IPC del mes de maig de 2011

La tasa de variació interanual de l’IPC del mes de maig a Catalunya ha estat del 3,5%, al igual que a la resta d’Espanya.

Newsletter