IPC del mes de maig de 2011

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

La tasa de variació interanual de l’IPC del mes de maig a Catalunya ha estat del 3,5%, al igual que a la resta d’Espanya.

Newsletter