IPC del mes de maig de 2011

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
logo con letras Gestoria Luis Mataro

La tasa de variació interanual de l’IPC del mes de maig a Catalunya ha estat del 3,5%, al igual que a la resta d’Espanya.

Newsletter