IPC del mes de febrer

L’IPC interanual del mes de febrer ha estat d’un 3,6 %, tant per Catalunya com pel conjunt d’Espanya.

Newsletter