Inspeccions de treball a l’hosteleria per Setmana Santa i Estiu.

Inspeccion Trabajo Gestoria

HOTELS, RESTAURANTS, BARS, PUBS I DISCOTEQUES CONTROLATS PER L’INSPECCIÓ.

La Inspecció de Treball ha comunicat que durant els períodes de Setmana Santa i Estiu del 2014 es portaran a terme actuacions per part de l’Inspecció en matèria de treball no declarat als hotels, restaurants, bars, pubs i discoteques.

La campanya de la Inspecció té com a finalitat el control del correcte compliment de les obligacions de les empreses en matèria de contractació.

Les sancions per no tenir donat d’alta un treballador poden anar des d’un mínim de 3.126 € fins els 10.001 € en cas de treballadors que estan cobrant l’atur.

Newsletter