Increment enorme dels impostos si es ven una casa antiga el 2015.

CÀSTIG FISCAL PER LA VENDA DE CASES EN LA PROPERA REFORMA FISCAL.

La reforma fiscal que entrarà en vigor l’1 gener 2015 modifica notablement la tributació dels guanys patrimonials.

Hisenda pretén acabar amb els dos instruments que històricament han permès reduir la càrrega impositiva sobre les plusvàlues generades per la revalorització dels béns immobiliaris en el moment de la seva venda: els coeficients d’abatiment i el coeficient d’actualització.

Quan es ven un immoble, el guany patrimonial que obté el contribuent es corregeix pels coeficients de depreciació monetària que s’inclouen cada any en els pressupostos generals de l’Estat. A més, aquells que van comprar aquest immoble abans del 31 desembre 1994 tenen dret a una reducció per la plusvàlua generada entre la data de compra i el 19 de gener de 2006. El guany imputat durant aquest període es redueix pels coeficients d’abatiment i pot arribar a quedar exempta per cases comprades abans del 31 desembre 1986.

Això es tradueix en diferències de milers d’euros entre la factura fiscal que es derivaria de vendre un habitatge el 31 desembre 2014 o no tancar aquesta operació fins a l’1 de gener de 2015. Així, els que tinguessin un pis comprat molts anys enrere i estiguessin pensant en vendre, haurien d’accelerar el procés per evitar el càstig fiscal que inclou la reforma del Govern.

També la donació d’un habitatge tributa com una venda en l’IRPF del donant. És a dir, si un pare dóna al seu fill una casa, obté una plusvàlua en funció del preu al que va comprar l’habitatge i el preu de mercat vigent en el moment en què es produeix la donació. Així, si està pensant en donar al seu fill un pis, no esperi, faci-ho abans del 31 de desembre de 2014.

Newsletter