skip to Main Content
Impost Sobre Societats 2009
Impost Sobre Societats 2009

Impost sobre societats 2009

El proper dia 26 de juliol s’acaba el termini per la presentació telemàtica de la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2009. Recordi que si la declaració és a pagar, per tal de domiciliar el pagament, s’ha de presentar la declaració telemàticament abans del dia 21 de juliol.

Back To Top