Encara que s’elimini l’impost de succesions és “obligatori” fer testament

Fa pocs dies, Duran i Lleida va anunciar que el govern de Catalunya té previst eliminar l’Impost de Successions. En primer lloc dir, que aquesta supressió, si s’arriba a fer, seria en la successió entre cònjuges i entre pares i fills. Per la resta de casos; germans, nebots, cosins o estranys l’impost seguirà vigent. De totes maneres , hem d’esperar a llegir el redactat de les normes per poder fer una anàlisi concret dels casos en que s’aplicarà o no l’impost de successions.

Però, encara que finalment s’elimini l’impost de successions en les transmissions entre pares i fills és molt convenient, per no dir “obligatori” fer testament.

El que els hereus es poden estalviar en l’impost de successions, ho poden acabar pagant en despeses d’advocats per litigis si el causant no ha sabut trobar o planificar una solució pel repartiment dels bens després de la seva mort.

En el cas de que una persona no hagi fet testament la llei preveu qui han de ser els seus hereus i com s’han de repartir els seus bens.

Segur que tothom té una idea de com li agradaria que quedessin els seus bens quan no hi sigui. També som nosaltres qui més coneixem a les persones que han d’heretar els nostres bens i, segur que també podem intuir per on poden venir els problemes entre aquests hereus. Es convenient posar-se en mans d’un professional que li pugui fer veure els problemes que es poden produir i ajudar-lo a trobar les millors solucions i no deixar que sigui la llei qui ordeni com s’ha de repartir el nostre patrimoni quan ja no hi siguem.

Newsletter