Empreses i Autònoms Laborals

Serveis Laborals per a Empreses i Autònoms:

  • Assesorament i gestió laboral
  • Càlcul i confecció de fulls de salari
  • Liquidació de pagaments a la Seguretat Social
  • Gestió d’altes i baixes, accidents de treball
  • Retencions sobre rendiments del treball i altres activitats económiques
  • Confecció i tramitació d’expedients:de jubilació,d’invalides, etc…
  • Representació i assessorament davant l’Inspeccio de Treball
  • Tramitacions d’expedients al FOGASA
  • Conciliacions i Demandes Judicials; en acomiadaments,suspensions, reduccions, modificacions de condicions de treballa,reclamacions salarials, etc
Newsletter