Eliminació De L’obligació De Publicar En Diaris Els Acords Societaris
Eliminació De L’obligació De Publicar En Diaris Els Acords Societaris

Eliminació de l’obligació de publicar en diaris els acords societaris

El Reial Decret 13/2010 de 3 de desembre elimina l’obligació de publicar en diaris els acords de la societat, tals com la constitució, la modificació d’estatuts, la reducció de capital y la convocatòria de juntes d’accionistes o la dissolució.

On s’han d’anunciar els acords de la societat?

En les societats anònimes.

– La convocatòria de Junta General.

En el BORME ( Boletín Oficial del Registro Mercantil) i en la pàgina WEB de la Societat.
En cas de que no hi hagi pàgina WEB , en un diari de major circulació de la província.

– Acord de canvi de denominació, de domicili, de substitució o qualsevol altre modificació de l’objecte social.

En el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

En el cas que no hi hagi pàgina WEB, en dos diaris de major circulació de la província.

– Acord de reducció de capital.

En el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

Si no hi ha pàgina WEB, en un diari de major circulació de la província.

– Dissolució de societat.

En el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

En el cas de que no hi hagi pàgina WEB en un diari de major circulació de la província.

En les societats de responsabilitat limitada.

– La convocatòria de Junta General.

Règim general:

En el BORME ( Boletín Oficial del Registro Mercantil) i en la pàgina WEB de la Societat.

En cas de que no hi hagi pàgina WEB , en un diari de major circulació de la província.

Els estatuts socials poden preveure un règim diferent:

Pàgina WEB de la societat

Si no hi pàgina WEB de la societat , en un diari determinat de major circulació de la província.

per comunicació individual i escrita als socis.

– Acord de canvi de denominació, de domicili, de substitució o qualsevol altre modificació de l’objecte social.

En el BORME.

– Acord de reducció de capital amb restitució d’aportacions.

Notificació personal al domicili dels creditors.

Si no es possible la notificació personal,  en el BORME i en la pàgina WEB de la societat.

Si no hi ha pàgina WEB en un diari de major circulació de la localitat.

– Dissolució de societat.

En el BORME.

Back To Top