El dia5 de Novembre finalitza el segon termini de l’IRPF.

SI VA FRACCIONAR EL PAGAMENT, EL DIA 5 DE NOVEMBRE FINALITZA EL TERMINI PER INGRESSAR AL SEGON PAGAMENT DE LA RENDA.

Per realitzar l’ingrés del deute tributari de l’IRPF el contribuent pot optar per efectuar el pagament d’una sola vegada, o bé per fraccionar l’import en dos terminis: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40 per 100 restant fins al dia 5 de novembre de 2014.

Si vau domiciliar en compte el pagament del segon termini el 5 de novembre de 2014, l’entitat bancària en què es va domiciliar el pagament del segon termini s’encarregarà de carregar el seu import en el compte indicat pel contribuent, remetent a continuació el corresponent justificant de pagament .

Si no vau domiciliar en compte el pagament del segon termini s’haurà d’efectuar l’ingrés a qualsevol de les entitats col·laboradores directament o per via telemàtica mitjançant el document d’ingrés, model 102.

Newsletter