Els deures i obligacions dels administradors d’una societat.

deures i obligacions dels administradors

Principis bàsics que regeixen els deures i obligacions dels administradors

La Llei de Societats de Capital regula en el seu capítol III els principis que han de regir l’actuació dels administradors. Els deures i obligacions dels administradors estan enmarcats sota els principis de diligència i lleialtat en defensa de l’interès de la societat. Aquests dos principis, que es pressuposen en la seva actuació, es concreten en una sèrie de “prohibicions” que desenvolupa la Llei.

Ens diu la Llei que els administradors no podran utilitzar el nom de la societat ni invocar la seva condició d’administradors per a la realització d’operacions per compte propi. Cap administrador podrà aprofitar oportunitats de negoci, en benefici propi o de persones a ell vinculades -familiars-, de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’exercici del càrrec, quan la inversió o l’operació s’hagi ofert a la societat o la societat tingués interès en ella, sempre que la societat no hagi desestimat aquesta inversió.

La Llei obliga als administradors ha comunicar al consell d’administració, als altres administradors o, en el seu cas, a la junta general qualsevol situació de conflicte d’interès amb la societat. Per a això, han de comunicar la participació directa o indirecta que, tant ells com les persones vinculades tinguessin en el capital d’una societat amb el mateix o similar gènere d’activitat al que constitueixi l’objecte social. Tampoc podran dedicar-se, per compte propi o aliè, a activitats que puguin constituir competència a la societat.

Per descomptat, els administradors, fins i tot després de cessar en les seves funcions, han de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, i estan obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin com a conseqüència de l’exercici del càrrec.

Responsabilitat per incompliment

La infracció del deure de lleialtat determinarà no només l’obligació d’indemnitzar el dany causat al patrimoni social, sinó també la de tornar a la societat l’enriquiment injust obtingut per l’administrador.


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter