Com donar-se d’alta com autònom

Com donar-se dalta com autònom

Com donar-se d’alta com autònom. Aquest procés requereix la realització d’un seguit de tràmits amb diferents administracions. L’alta a Hisenda (declaració censal, model 036 i model 037), l’alta a la Seguretat Social (Règim especial de treballadors autònoms – RETA), l’Ajuntament, els Organismes de Treball o l’alta online com autònom amb un document únic electrònic mitjançant un Punt d’atenció a l’Emprenedor (Punt PAE).

Tràmits sobre com donar-se d’alta com autònom pas a pas

Els tràmits necessaris per a donar-se d’alta com a autònom són els més senzills i ràpids de fer si vols exercir una activitat econòmica per compte propi.

Tot i així, suposa una certa càrrega de treball administratiu que se’t pot ennuegar si no estàs familiaritzat amb el mateix. T’expliquem els passos a donar:

El tràmit mínim comprèn l’alta en hisenda i a la seguretat social.

En el cas que vagis a obrir un local o establiment, també hauràs de tramitar a l’Ajuntament la llicència d’obertura, i si anessis a realitzar obres, la llicència d’obres.

També hauràs de comunicar a l’organisme de la teva CCAA competent l’obertura del centre de treball. Ja no és obligatori legalitzar el llibre de visites davant la inspecció de treball.

En el cas que anessis a contractar algun treballador hauràs de realitzar una sèrie de tràmits addicionals.

Alta d’autònoms online

Actualment els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (punts PAE) certificats pel Ministeri d’Economia i Indústria poden tramitar en línia l’alta d’un nou autònom a través de la presentació del document únic electrònic (DUE), que simplifica la gestió i estalvia visites ja que es pot presentar conjuntament en línia i d’un cop a Hisenda i la Seguretat Social.

Així que si vols que Gestoria Luis com a Punt PAE acrediti i t’acompanyi en el teu procés d’alta online com autònom i ens ocupem de tota la tramitació, per tant sols 29€ al mes ho podem gestionar.

Oferim el servei d’alta online a autònoms en 48 hores, sense moure’t de casa, la manera més ràpida i còmoda de fer-te autònom.

Alta a hisenda

El primer tràmit que has de fer és donar-te d’alta a Hisenda abans d’iniciar la teva activitat. Per a això ha de presentar la declaració censal (models 036 i 037), en la qual notifiquis les teves dades personals, l’activitat a la qual et dedicaràs, la ubicació del teu negoci i els impostos que hauràs de pagar.

Cada vegada que hi hagi una variació en aquestes dades hauràs de presentar de nou el model 036 o 037 amb la corresponent modificació.

El model 037 és una versió simplificada del model 036 que poden utilitzar gairebé tots els autònoms (excepte per exemple els que tinguin règims especials d’IVA o hagin de figurar en el registre d’operacions intracomunitàries) ja que podran presentar-totes les persones físiques dotades d’NIF i en què el domicili fiscal coincideixi amb el de gestió administrativa, sempre que no estiguin inclosos en els règims especials de l’IVA (amb excepció simplificat, agricultura, ramaderia i pesca o de recàrrec d’equivalència) ni figurin en el registre de devolució mensual (REDEME), el d’operadors intracomunitaris, o el de grans empreses.

A l’hora de declarar l’activitat hauràs de seleccionar algun dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), regulats en el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, on s’inclouen uns amplis llistats d’activitats empresarials i professionals. El normal serà que estiguis exempt del pagament de l’IAE, ja que només s’ha de pagar en el cas de facturar més d’un milió d’euros anuals.

Si no estiguessis exempt hauràs de presentar el model 840/848.

Pots ampliar informació sobre aquest tràmit en el nostre article Fiscalitat de l’Autònom.

Alta a la Seguretat Social

En un termini de 60 dies abans de l’inici d’activitat hauràs donar-te d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. Abans l’1 de gener de 2018 el criteri de Seguretat era un altre ben diferent: l’autònom comptava amb 30 dies naturals de marge per gestionar l’alta en el RETA a partir de la seva alta a Hisenda.

Per a això hauràs de presentar el model TA0521 en alguna de les administracions de la Seguretat Social juntament amb fotocòpia del DNI o equivalent i fotocòpia de l’alta en Hisenda.

En el cas d’una comunitat de béns, hauràs d’aportar còpia del contracte subscrit entre els socis comuners, i si et dones d’alta com a soci d’una societat, original i còpia del document de constitució de la societat.

En el moment de l’alta definiràs la teva base de cotització i les cobertures per què cotitzes. Tenint en compte la nova reglamentació de l’atur de l’autònom, et pot interessar cotitzar per contingències d’accidents de treball i malalties professionals i per desocupació, encara que et suposi un 2,2% addicional de cotització.

En algunes activitats de més risc, com en bona part del sector de la construcció, és obligatori cotitzar per contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

A més, recorda que si ets nou autònom en el Règim Especial d’Autònoms d ela Seguretat Social (RETA) podràs beneficiar de la tarifa plana en la teva quota d’autònom durant almenys 24 mesos i una bonificació addicional d’un any al terme de la tarifa plana en cas de ser dona menor de 35 anys o home menor de 30.

Alta a l’Ajuntament: Llicències d’Obertura i Obres

La llicència d’obertura és un permís de l’Ajuntament per a procedir a l’obertura d’un local en el qual es vagi a exercir una activitat econòmica.

Normalment hauràs de dirigir-te per a la seva tramitació al departament o àrea d’urbanisme.

El cost de la llicència d’obertura es calcula per a cada local tenint en compte tres factors: rellevància comercial del carrer, mida del local i tipus d’activitat.

Hi ha dos tipus d’activitats, innòcues, que són aquelles que no generen molèsties, impacte mediambiental ni risc per béns o persones, i activitats qualificades, que són aquelles considerades com a molestes, insalubres, nocives i / o perilloses (hostaleria, activitats industrials, determinats comerços i serveis).

També hi ha activitats exemptes com les que es realitzen en el domicili quan no hi ha atenció al públic ni molèsties als veïns.

El cost del permís municipal de les activitats qualificades és més gran, així com el nombre de requisits administratius, incloent la necessitat de presentar un projecte tècnic signat per un tècnic autoritzat (perit, arquitecte tècnic, enginyer o similar).

En molts ajuntaments, donada la demora en l’aprovació de llicències, el procediment actual més estès és començar a funcionar una vegada que hagis presentat la sol·licitud, això sí, havent-te assegurat que compleixes tots els requisits necessaris per a la teva activitat, ja que en cas contrari et veuràs obligat a tancar o esmenar les deficiències detectades, podent haver de pagar alguna multa.

Pots ampliar informació sobre aquest tràmit a l’article que tenim sobre la llicència d’obertura.

La llicència d’obres és un permís municipal necessari per poder realitzar obres de condicionament o millora en el teu local, oficina o nau.

Igual que en el cas anterior, generalment també es tramita davant el departament d’urbanisme.

La llicència serà d’obra menor o major depenent de l’envergadura del projecte, el que influirà en la quantia de les taxes a pagar. En el cas de les obres majors hauràs de presentar un projecte tècnic signat i visat per un perit o arquitecte tècnic autoritzat.

Alta davant els organismes de Treball

Comunicació d’obertura del centre de treball:

L’obertura, instal·lació, trasllat i ampliació de centres de treball comporta l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral competent, normalment el departament de treball de la Conselleria d’Ocupació o Treball de la teva Comunitat Autònoma.

Aquesta obligació s’estén a la represa de l’activitat després d’alteracions, ampliacions o transformacions importants. Tens per a això un termini de 30 dies, havent de presentar les dades relatives al centre de treball i la plantilla del teu negoci.

Conclusió

Com has pogut veure tots els tràmits necessaris per donar-se d’alta poden resultar un maldecap si no estàs familiaritzats amb la documentació requerida. És per això que davant de qualsevol dubte recomanem deixar-se assessorar per un gestor o assessor expert en le sector.

 


Què haig de fer ara si vull saber més sobre com donar-se d’alta com autònom?
  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a  LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter