Canvi de bases de cotització dels autònoms.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

ABANS DE 31 D’OCTUBRE ES PODEN MODIFICAR LES BASES.

Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de gener de 2015.

Els treballadors per compte propi o Autònoms poden canviar dues vegades l’any la base de cotització, entre les establertes en la norma (875,70 i 3.597,00 amb caràcter general), sempre que ho sol·licitin a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, abans del dia 1 de maig, amb efectes de l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, amb efectes de l’1 de gener de l’any següent.

Newsletter