Beneficis fiscals pels autònoms

beneficis fiscals pels autonoms

Portar una correcta gestió fiscal de l’activitat econòmica d’un autònom és una qüestió prioritària. Estar al corrent de les obligacions fiscals és l’obligació de tot contribuent i igual d’important és conèixer els teus drets, com ara els beneficis fiscals pels autònoms. Per aconseguir-ho recomanem comptar amb una assessoria o gestoria de confiança i entendre quines són les teves obligacions fiscals i també els teus drets.

Beneficis fiscals pels autònoms, despeses fiscals per a hisenda

Abans d’entrar en matèria cal aclarir conceptes. El que per l’autònom és un benefici fiscal, per hisenda suposa una despesa fiscal i uns recursos que està deixant de recaptar.

La majoria dels països de l’esfera comunitària i internacional contemplen despeses fiscals que es tradueixen en incentius pel contribuent. En el cas d’Espanya s’inclouen en el Pressupost de Beneficis Fiscals que ve elaborant des del 1979. El document defineix, classifica, quantifica cada un d’ells anualment en el context dels pressupostos generals de l’Estat. A més, cal tenir en compte que cada comunitat autònoma contempla els seus propis beneficis fiscals.

Classificació dels beneficis fiscals pels autònoms

Els beneficis fiscals contemplats en els tres grans tributs que tenen a veure amb la fiscalitat de les activitats econòmiques per compte propi, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de Societats i IVA, que no has de perdre de vista tant si ets persona física com jurídiques a l’hora de gestionar el conjunt de les teves obligacions fiscals es categoritzen en:

Deduccions

Les deduccions afecten directament a la base imposable de l’impost i redueixen els ingressos subjectes a l’impost. S’apliquen a la quota íntegra resultant d’aplicar el tipus impositiu. L’Impost de la Renda de les Persones Físiques preveu, entre altres, les deduccions per donatius, per maternitat, per doble imposició internacional; i si posem el focus en l’activitat de l’autònom, aquest té dret a les mateixes deduccions que es contemplen en els capítols II i IV de la Llei de l’Impost de Societats (per I + D, per creació d’ocupació, per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat …)

Exempcions

L’exempció tributària eximeix la persona física o jurídiques de suportar la càrrega fiscal que com a norma correspondria. Aquest dret s’adquireix quan:

No hi ha obligació tributària tot i que el fet imposable s’hagi produït. Per exemple, en la llei de l’IRPF: Exempció de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat, indemnitzacions per acomiadament …

Hi ha obligació però el seu pagament es condona. És el cas de la recent amnistia fiscal per regularitzar la situació tributària.

Hi ha obligació i es fa front a la mateixa mitjançant el pagament que a posteriori es reemborsa. Per exemple: En alguns casos de supòsits de doble imposició internacional.

Taxes reduïdes

O el que és el mateix tipus impositius reduïts. Parlem dels tipus reduïts d’IVA o de retenció en l’IRPF que poden aplicar els professionals autònoms a l’inici d’activitat.

Ajornaments d’impostos

Quan demaneu un ajornament o fraccionament de deute tributari això minva la liquiditat d’hisenda suposant per a la mateixa una despesa fiscal.


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter