Autònoms. Opció per la cobertura de contingències professionals i cessament d’activitat fins el 30 de juny

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Els treballadors autònoms tenen un termini especial fins el 30 de juny per optar per la cobertura de contingències professionals i cessament d’activitat.

Als efectes de facilitar l’accés a la recent prestació per cessament d’activitat per part del treballadors autònoms, cobertura que va unida a la de contingències professionals, l’Ordre TIN/490/2011 de 9 de març estableix que els treballadors autònoms que a la data d’entrada en vigor de l’ordre (12 de març) figurin d’alta en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms i no tinguin coberta la protecció per contingències professionals i per cessament d’activitat, podran optar per aquesta cobertura fins el 30 de juny de 2011, amb efectes des del primer dia del mes següent al de l’opció.

Newsletter