Autònoms. Canvi de Bases de Cotització

El col·lectiu dels Autònoms compten amb una pensió mitja inferior en un 41% a la corresponent al Règim General.  Les noves regles per calcular la pensió de jubilació significarà,  que aquesta diferència, encara serà més significativa. La prestació econòmica per incapacitat temporal o la protecció per cessament d’activitat, també,  va directament relacionada amb la base de cotització.

El règim d’autònoms permet canviar un màxim de dos cops l’any les bases de cotització. Els períodes per sol·licitar-ho són fins el 30 d’abril , perquè el canvi tingui efectes 1 de juliol i el 31 d’octubre perquè el canvi tingui efectes 1 de gener.

L’Ordre TIN 41/2011 que estableix les normes de cotització a la Seguretat Social fixa que a partir de 2011 la base mínima de cotització serà de 850,20 i la base màxima serà de 3.230,10 euros mensuals.

No obstant, en funció de l’edat del treballador es podrà o no a optar a modificar aquesta base de cotització.

– Els treballadors menors de 48 anys a 1 de gener de 2011 podran optar entre els límits establerts per les bases mínima i màxima (850,20 € i 3.230,10 €).

– Els treballadors que a 1 de gener de 2011 tinguin 48 o 49 anys i la base del mes de desembre de 2010 va ser igual o superior a 1.665,90 euros mensuals o que causin alta al règim d’autònoms podran optar entre la  base mínima i la base màxima (850,20 € i 3.230,10 €).

– Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2011, tinguin 48 o 49 anys si la seva base de cotització de desembre de 2010 fos inferior a 1.665,90 € no podran elegir una base de quantia superior a 1.682,70 €, si no es fa abans del 30 de juny de 2011.

– La base de cotització dels treballadors autònoms que a 1 de gener de 2011, tinguin 50 anys o més, estarà compresa entre els 916,50 €  i els 1.682,70 €.

La base de cotització dels treballadors autònoms que abans dels 50 anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, cinc o més anys tindran les següents quanties:

– Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 1.665,90 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 850,20 euros mensuals i 1.682,70 euros mensuals.

– Si l’ultima base de cotització acreditada ha estat superior a 1.665,90 euros mensuals, s’haurà de  cottizar per una base compresa entre 850,20 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 1,00 per cent.

Perquè el canvi de cotització tingui efectes a partir de 1 de juliol, es imprescindible que abans del 30 de abril es comuniqui aquesta variació a la Tresoreria General de la Seguretat Social per la qual cosa us heu de posar en contacte amb GESTORIA LUIS per formular la corresponent petició.

 

 

*Descàrrega: Autònoms. Canvi de bases de cotització 

Newsletter