Assegurances que un autònom hauria de contractar el 2023

Les assegurances privades serveixen als autònoms per protegir la seva estabilitat econòmica en cas de incidències com una baixa per malaltia o accident i també, en cas de la jubilació.


Assegurances que un autònom hauria de contractar el 2023

El  dia 1 de gener va entrar en vigor la nova llei d’autònoms que fixa la nova forma de cotització dels autònoms individuals i societaris i les quantitats a pagar mensualment.

 

Aquest import a pagar ve determinat per la base de cotització que, a la vegada, determinen l’import de les prestacions a que tenen dret els autònoms (al igual que els treballadors que cotitzen pel règim general) en cas d’una incapacitat temporal per baixa per malaltia o accident i en la futura jubilació.

Una forma de complementar aquestes prestacions és mitjançant la contractació d’assegurances privades que reforcen el seu nivell de protecció.

 

En funció de la necessitat de cada autònom, es poden contractar:

–       pòlissa d’ILT (incapacitat laboral temporal)

–       pòlissa de vida

–       pòlissa d’accidents

–       pòlissa de salut

 

Estem a la vostra disposició per assessorar-vos, en funció de la vostra situació personal, el vostre nivell d’ingressos, les circumstàncies familiars, etc, quines son les assegurances més adequades pel vostre cas, i quina de les companyies del mercat s’ajusten millor a les vostres necessitats.

Newsletter