Assegurances d’obres de reformes

assegurances d'obres de reformes

Avui parlarem de el sector de la construcció des del punt de vista del client, l’usuari particular que vol fer una reforma a casa. A priori, a nivell d’assegurances d’obres de reformes, què hem de fer? Hem de valorar la reforma que portarem a terme i, posteriorment, informar-nos i deixar-nos assessorar.

Posem com a exemple que, a casa, vas a reformar el teu bany. Aquesta està considerada una obra menor i, per tant, molt probablement aquest tipus de reforma estigui sota la cobertura i la garantia de la responsabilitat civil de la nostra pòlissa de llar. És lògic que s’haurà de revisar però, en principi, aquesta reforma està coberta per l’actual pòlissa de llar que tinguis contractada en el moment de realitzar l’obra.

En el moment en què l’obra modifica l’estructura de casa i el pressupost pot superar els 150.000 € com a mínim, a nivell municipal es considera una obra major. En aquest cas, hem de contractar una pòlissa de responsabilitat civil de promotor, una pòlissa d’assegurances que ens donarà tranquil·litat en cas que durant la fase d’execució de la reforma es produeixi un dany a un tercer.

Assegurances d’obra per reformes 🛠 👷🏼‍♂️

Per què he de tenir aquesta pòlissa i quant durarà aquesta pòlissa?

En primer lloc, perquè subcontratarás a un constructor perquè faci l’obra i haurà de tenir les seves assegurances pertinents. Però si el constructor no té pòlissa, el capital que té contractat és petit o hi ha una reclamació a ambdues parts implicades en la reforma (particular i constructor), subsidiàriament l’usuari també es fa responsable dels danys. Per aquest motiu, és important tenir la pòlissa de responsabilitat civil de promotor. La durada de la pòlissa depèn de la durada de l’obra com a tal.

A nivell d’usuari, ens podem trobar en una altra situació. Imagina’t que has invertit en un solar per edificar un habitatge propi. En aquest cas, et converteixes en autopromotor.

Quines són les teves obligacions com a autopromotor?

  • Responsabilitat civil de promotor (pòlissa temporal fins a la finalització de l’obra).
  • Tenir un constructor amb els seus corresponents pòlisses amb un capital prou ampli.
  • No hi ha necessitat de contractar una assegurança de danys decennal, ja que l’obra no la vendràs a un tercer perquè és d’ús propi. No obstant això, això implica que, si no fas aquesta assegurança, no podràs vendre l’habitatge en un termini de deu anys. Per tant, si no estàs del tot segur que no vagis a voler vendre l’habitatge a un tercer en un termini de deu anys, és recomanable contractar l’assegurança de danys decennal (però no obligatori).

 Com a usuari i particular, si vols fer una petita reforma, una gran reforma o una autopromoció, has de ser conscient que has de complir una sèrie de requisits per no haver de respondre amb el teu propi patrimoni. Per tant, contractar les assegurances d’obres de reformes i les pòlisses corresponents et proporcionarà seguretat i, sobretot, tranquil·litat.

Newsletter