skip to Main Content

Assegurances de salut per empreses, avantatges fiscals

Contractar assegurances de salut per empreses té certs avantatges fiscals. En Pep Luis, Director de GESTORIA LUIS revela els avantatges fiscals  per empreses a l’hora de contractar una assegurança de salut pels seus treballadors.

La crisi econòmica dels últims anys ha portat a una reducció generalitzada de les despeses de les empreses. La necessitat imposada pel mercat per reduir els preus de venda de tots els productes, ha fet necessari també, reduir el costos de producció i les depeses generals de tots els comptes de resultats.

Son pocs els avantatges fiscals que trobem en la llei de renda aplicable entre l’empresa i el treballador, però una de les possibilitats que ens dona la norma fiscal per ajustar al màxim les despeses de l’empresa, és l’anomenada retribució flexible pels treballadors.

Un d’ells és el pagament en espècie d’una assegurança de salut col·lectiva pel treballadors de l’empresa i els seus familiars.

El benefici és doble:

Avantatges fiscals al contractar assegurances de salut per empreses

  1. per una banda, la possibilitat de negociar amb una companyia d’assegurances un preu ajustat per un col·lectiu de treballadors, on s’hi poden incloure, com deia, els familiars directes, i que ens permet, com més gran sigui el número associat a la pòlissa, millorar el preu de contractació amb la companyia.
  2. Per l’altra, al ser el pagador de l’assegurança l’empresa, pels treballadors és un rendiment en espècie, però amb un avantatge important: l’import fins a 500 euros anuals per persona és exempt en l’impost sobre la renda.

Per tant és una forma relativament senzilla de millorar la retribució dels treballadors sense increment el cost de l’impost sobre la renda o de mantenir la retribució i reduir el cost fiscal.

La nostra combinació de corredors d’assegurances i d’especialistes en l’àmbit fiscal fan possible que l’assessorament pugui ser complert en aquest aspecte i garantir la independència que no tenen les companyies asseguradores.

Back To Top