Bases màximes de cotització a la seguretat social per al 2017.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Segons l’establert en el Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, les quanties del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ells s’incrementaran, a partir de l’1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte […]

Nou sistema de liquidació de quotes de la seguretat social.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

La Tresoreria de la Seguretat Social ha començat a enviar als nostres clients notificacions telemàtiques referents a la incorporació al nou sistema de liquidació de les quotes de la Seguretat Social; el Sistema de Liquidació Directa . La incorporació al nou sistema de liquidació suposarà per nosaltres, la Gestoria, una adaptació al nou sistema a l’hora de […]

Inspecció i control en els contractes de formació.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El SEPE (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) està intensificant les seves actuacions de seguiment sobre els contractes de formació per verificar la correcta aplicació de les bonificacions. Les empreses estan rebent visites de inspectors de treball en què se sol·licita la documentació relativa a la formalització del contracte, els justificants del pagament de la formació […]