ULTIMS DIES PER FER LA DECLARACIÓ DE RENDA 2015

El dia 30 de juny finalitza el termini per la presentació de la Declaració de Renda de 2015.

No obstant, en el cas de domiciliar el pagament al banc aquest termini finalitza el 25 de juny, però s’ha de tenir en compte que el 25 de juny es un dissabte i el dia anterior, 24, és festiu a Catalunya. Per tant en aquest cas, el termini efectiu per fer la Declaració i domiciliar el pagament serà el 23 de juny.

Més informació sobre la Declaració de Renda:

Les deduccions en l’IRPF en lloguer i compra d’habitatge

 

Qui està obligat a presentar la Declaració de Renda

 

Els plans de pensions desgraven en l’IRPF

Newsletter