Pla PIVE; Ajuda de 2.000 euros per a la compra de cotxes.

El Pla PIVE (Programa d’Incentius al Vehicle Eficient) del Govern atorga un ajut de 2.000 euros als que donin de baixa definitiva seu cotxe vell (més de 12 anys els turismes i més de 10 anys els vehicles comercials lleugers) i comprin un vehicle nou i menys contaminant. El programa va arrencar l’1 d’octubre i …

El Pla PIVE (Programa d’Incentius al Vehicle Eficient) del Govern atorga un ajut de 2.000 euros als que donin de baixa definitiva seu cotxe vell (més de 12 anys els turismes i més de 10 anys els vehicles comercials lleugers) i comprin un vehicle nou i menys contaminant.

El programa va arrencar l’1 d’octubre i estarà en vigor fins al dia 31 de març del 2013.

Els compradors d’un cotxe nou més eficient i menys contaminant rebran una ajuda de 2.000 euros.

La quantia de l’ajut públic aportada pel Govern és de mil euros per vehicle. A aquests mil euros es suma el descompte que ha d’aplicar el fabricant o importador del nou vehicle que serà, com a mínim, de mil euros.

Serà requisit necessari que el preu d’adquisició dels vehicles nous, en el moment de sol·licitar les ajudes, no superi els 25.000 euros, abans d’IVA. Aquest requisit no és aplicable a les ajudes destinades a l’adquisició de vehicles elèctrics purs, híbrids endollables i d’autonomia estesa.

Cal acreditar la baixa definitiva en circulació del vehicle a desballestar en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, mitjançant la presentació del corresponent certificat acreditatiu de la baixa del vehicle.

L’adquirent titular del vehicle nou haurà de tenir la titularitat del vehicle a desballestar.

Compte amb la Declaració de l’IRPF. 

Les ajudes del Pla PIVE són guanys patrimonials que formen part de la base imposable del contribuent i hauran de tributar en l’IRPF.

Tanmateix, només tributaran els 1.000 euros que són aportats pel Govern ja que els restants 1.000 euros són un descompte que aplica el fabricant o distribuïdor.

Newsletter