Novetats pel 2023 en la nòmina dels treballadors i en les cotitzacions a la Seguretat Social

 


Disminució de la retenció de l’IRPF a la nòmina dels treballadors a partir del mes de febrer

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 va introduir diverses modificacions a la Llei de l’IRPF, entre les quals destaca una modificació al Reglament de l’IRPF per ajustar les retencions als contribuents que cobren entre 22.000 i 35.200 euros.

Fins ara existia una distorsió en l’aplicació del percentatge de retenció a la nòmina que produïa que per una diferencia molt petita de diners es saltava d’una escala a l’altre de l’IRPF i la conseqüència era que, encara que el salari fos més alt, es podia acabar percebent un sou net més baix. Amb la nova taula de retencions Hisenda corregeix aquests “errors de salt” que es produïen en aquests trams.

Per tant, els treballadors que guanyin entre 22.000 i 35.200 euros anuals tindran menys retenció a l’IRPF durant el 2023.

 

Topalls màxim i mínim de les bases de cotització a la Seguretat Social per al 2023.

– La base màxima de cotització de la Seguretat Social ha pujat un 8,6% per 2023: el topall màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert, queda fixat, a partir de l’1 de gener de 2023, a la quantia de 4.495,50 euros mensuals.

– Llevat de disposició expressa en contra, les bases de cotització tindran com a màxim mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un sisè.

 

Increment del tipus de cotització a la Seguretat Social.

Degut a la creació del anomenat Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), és realitzarà una aportació extraordinària i temporal que s’haurà de sumar a la cotització per contingències comunes de la Seguretat Social, a repartir entre l’empresa i el treballador amb la mateixa distribució que a les cotitzacions socials.

La cotització addicional serà d’un 0,6% i es calcularà sobre la base de cotització de contingències comunes. El treballador assumirà el 0,1% d’aquest total davant el 0,5% que pagarà l’empresa.

Per tant, per a 2023 el tipus de cotització per les contingències comuns serà del 28,90%, sent el 24,10% a càrrec de l’empresari i el 4,80% a càrrec del treballador.

La recaptació es diu que es destinarà a la reactivació del Fons de Reserva -la “guardiola de les pensions”. El resultat és una compensació temporal de l’efecte de la futura onada de noves jubilacions (la generació del baby boom nascuts entre els anys 60 i 70), repartint-ne el pes d’una manera més homogènia.

Per l’autònom el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional li suposarà  que el tipus de cotització per contingències comunes li pujarà en un 0,6% a partir de l’1 de gener del 2023. Per tant, el seu tipus de cotització serà del 31,20%.

 

Model 145. Comunicació de dades del treballador a l’empresa per aplicar correctament les retencions de l’IRPF a la nòmina.

Si hi ha hagut alguna variació de les circumstàncies personals i familiars dels treballadors recordeu comunicar-nos-ho mitjançant el model 145 per aplicar correctament a les nòmines les retencions a compte de l’IRPF.

Si necessiteu el Model 145, ens ho demaneu al e-mail laboral@luis.cat i us el farem arribar.

 

Newsletter