La Generalitat aconsella contractar una assegurança de salut privada

Fa unes setmanes el Conseller de Salut de la Generalitat  recomanava als ciutadans que tenen una mútua de salut privada que no es donessin de baixa i a més a més afegia que seria bo que hi hagués més altes en la medicina privada. Afegia que irremediablement les llistes d’espera tornaran a créixer.

El sistema públic de salut es insostenible. Les famílies han de començar a plantejar-se la necessitat de la contracció d’un assegurança de salut. És cert, que estem en temps complicats per carregar més les despeses de la economia familiar, però també es cert, que els gimnasos  segueixen mantenint el nombre d’abonats, i la quota d’un gimnàs és més cara que la mensualitat d’una assegurança de salut.

Actualment ja existeixen incentius fiscals a la contractació d’assegurances de salut com per exemple les assegurances que paguen  les empreses als seus treballadors, i la desgravació que poden aplicar-se els treballadors autònoms. S’està plantejant des de diferents sectors, la necessitat d’ampliar aquests incentius fiscals per la contractació de una mútua privada de salut.

Els metges de la sanitat pública diuen que amb els actuals recursos no es pot assumir més activitat i el govern manifesta que ara mateix no és possible incrementar el pressupost. El millor consell és, dons, contractar una assegurança de salut privada.

*Descàrrega: La Generalitat aconsella contractar una assegurança de salut privada 

Newsletter