Impost sobre actius no productius. Tot el que has de saber

impost sobre actius no productius

L’impost sobre actius no productius grava béns o actius no productius propietat de l’empresa però que realment s’utilitzen per part dels socis, familiars o administradors de la mateixa. Com a gestors administratius portem diversos anys insistint de la incompatibilitat de tenir aquests actius “amagats” en societats i efectivament aquí tenim un impost que els regula […]

Donacions de pares a fills. Tot el que has de saber

donacions de pares a fills

Has pensat fer algunes donacions de pares a fills? Saps les implicacions fiscals que tenen aquest tipus d’operacions? Sabies que pots formalitzar un préstec i que aquest es vagi retornant de forma esglaonada i que és negessari formalitzar-lo? En el següent vídeo en Pep Luis el director de Gestoria Luis ens explica totes les implicacions […]

Entrevista a Pep Luis Mataró Audiovisual

Entrevista a Pep Luis Mataró Audiovisual

  Pep Luis director de Gestoria Luis és entrevistat a Mataró Audiovisual sobre les novetats de la declaració de la renda. A més deixa clars conceptes bàsics per afrontar la campanya d’aquest any.

Declaració de la renda 2018, novetats

declaració de la renda 2018 novetats

Declaració de la renda 2018   El dia 4 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2018. El termini de presentació finalitzarà el 1 de juliol; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc. Compte amb confirmar la Declaració de Renda a través de l’aplicació de l’AEAT sense […]

Obligacions Fiscals 1T 2019

Obligacions fiscals 1T 2019

A continuació recordem les obligacions fiscals 1T 2019 o bé les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies: Fins el 15 d’abril s’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111). Retencions sobre el capital mobiliari […]

Model 720 – Declaració de béns i drets situats a l’estranger

Model 720 tot el que has de saber

La Llei 7/2012 estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual model 720 comprensiva dels següents béns i drets situats a l’estranger:     • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l’apartat 2.d) no superin, conjuntament, […]

Pagament fraccionat de l’Impost de Societats – Missatge d’en Pep

Pagament Fraccionat Impost de Societats - Missatge d'en Pep

Descarregar Podcast Si ets una empresa que factures menys de 6.000.000 euros que sàpigues que tens dues opcions a escollir per fer el pagament fraccionat de l’Impost de Societats. El 28 de febrer és la data límit per canviar l’opció. Concretament el subjecte passiu de l’Impost sobre Societats pot optar entre dues modalitats de pagament […]

Despeses deduïbles dels autònoms – Guia definitiva

Gastos deducibles de los autónomos Gestoría

Què són considerades despeses deduïbles dels autònoms? Les despeses deduïbles dels autònoms són tots els necessaris per dur a terme la nostra activitat. No obstant això, cal tenir en compte un seguit de consideracions formals abans de poder-nos deduir aquestes despeses. A més cal tenir en compte que algunes despeses són deduïbles per l’IVA i […]

Impostos de la donació d’un pis a un fill. Tot el que has de saber

impostos de la donació d'un pis

Abans de fer una donació d’un d’un pis a un fill per exemple o de diners o qualsevol altre tipus de bé a una altra persona, s’ha d’analitzar i estudiar els impostos i les despeses que s’hauran de pagar, en cas contrari correm el risc de tenir una desagradable sorpresa. Donar un bé no resulta […]

Atenció amb la retenció de l’IRPF dels treballadors – Missatge d’en Pep

retenció de l'IRPF dels treballadors Missatge d'en Pep

Descarregar Podcast La responsabilitat de pagar a Hisenda l’import adequat d’IRPF encara que s’estigui donat d’alta en règim general sempre serà del treballador. Conseqüentment caldrà que es tingui un control sobre el percentatge d’IRPF que l’empresa està retenint i finalment declarant. Quan algú comença a treballar per a una empresa, el departament de recursos humans […]