GESTORIA PIMES

Ajuda en la gestió diària del teu negoci.

Assessoria integral ONLINE

Gestoria fiscal
FISCAL-COMPTABLE

DECLARACIÓ D’IMPOSTOS, COMPTABILITAT, CONFECCIÓ DE COMPTES ANUALS, INSPECCIONS TRIBUTÀRIES

Gestoria servicios jurídicos
JURÍDIC

CONSTITUCIONS DE SOCIETATS, MODIFICACIÓ D’ESTATUS SOCIALS, COMPRAVENTA D’ACCIONS I PARTICIPACIONS

Gestoria servicios laborales
LABORAL

ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL, CÀLCUL DE NÒMINES, TRÀMITS AMB LA SEGURETAT SOCIAL

seguros Mataro
ASSEGURANCES

RESPONSABILITAT CIVIL, D’ACCIDENT, TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

OPINIONS D'EMPRESES

Quan truquem a Gestoria Luis, sempre estan disposats a resoldre qualsevol dubte tècnic que sorgeix.​
clientes Gestoría Luis Asesoría
La professionalitat i l'atenció d'en Pep ens donen la tranquil·litat que busquem a l'hora d'afrontar la internacionalització del negoci.
Gestoria Luis opinión Bigfinite
Gestoria Luis és el proveidor estratègic que necessitem per resoldre qüestions tan sensibles com l'elaboració de nòmines.
Gestoria Luis opinió Gema

SOM ESPECIALISTES EN SERVEIS

Fiscal-Comptables / Gestoria Assessoria Empreses

Ajudem el teu equip en la gestió administrativa diària de l’empresa. Complim amb els tràmits administratius, obligacions fiscals perquè dediquis el temps a fer créixer i el teu negoci.

Alguns dels nostres serveis més destacats són:

 • Assessorament i planificació fiscal
 • Confecció de comptabilitats
 • Impostos estatals, autonòmics i locals
 • Confecció i presentació de declaracions tributàries: Impost sobre Societats, IVA, ITP
 • Obligacions comptables: confecció comptabilitat de tercers, llibres d’IVA, dipòsit Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Inspeccions i comprovacions tributàries. Recursos AEAT.

Jurídics / Bufet d'Advocats Empreses

Som una assessoria experta en la gestió de societats, canvis en estructures societàries, gestió de reclamacions i litigis. Ajudem el teu equip en la gestió administrativa diària de l’empresa. Complim amb els tràmits administratius, obligacions fiscals perquè dediquis el temps a fer créixer el teu negoci.

 • Dret mercantil – Compravendes i constitucions de societats
 • Dret civil – Redacció de contractes
 • Dret laboral – Procediments judicials

Laborals / Gestoria Assessoria Empreses

La normativa laboral i les relacions amb la seguretat social poden representar una càrrega de gestió administrativa més que rellevant. Nosaltres t’assessorem, t’ajudem i ens encarreguem de la gestió laboral perquè dediquis temps i esforç en fer créixer el teu negoci.

 • Assessorament i gestió laboral
 • Càlcul i confecció de fulls de salari
 • Contractació
 • Liquidació de pagaments a la Seguretat Social
 • Gestió d’altes i baixes, accidents de treball
 • Retencions sobre rendiments del treball i altres activitats econòmiques
 • Confecció i tramitació d’expedients de jubilació, d’invalidesa, etc…
 • Representació i assessorament davant la Inspecció de Treball
 • Conciliacions i Demandes Judicials; en acomiadaments, suspensions, reduccions, modificacions de condicions de treballa, reclamacions salarials, etc

Assegurances / Corredoria Empreses

Realitzem una anàlisi gratuïta de totes les pòlisses que tens contractades i si podem les millorem.

La nostra independència com a corredors d’assegurances fa que ens adaptem a tota mena de clients i proposem les propostes que millor s’adapten a les necessitats de les empreses que gestionem.

 • Assegurances de Pimes
 • Assegurances de Responsabilitat Civil
 • Assegurances de Transport de mercaderies
 • Assegurances de Tot risc de muntatge
 • Assegurances d’Accidents Col·lectiu
 • Assegurances de Comerços