fbpx
skip to Main Content
GESTORIA EMPRESES
gestoria empreses
Et truquem?


Serveis Fiscal

Ajudem el teu equip en la gestió administrativa diària de l’empresa. Complim amb els tràmits administratius, obligacions fiscals perquè dediquis el temps a fer créixer i el teu negoci.

Alguns dels nostres serveis més destacats són:

 • Assessorament i planificació fiscal
 • Confecció de comptabilitats
 • Impostos estatals, autonòmics i locals
 • Confecció i presentació de declaracions tributàries: Impost sobre Societats, IVA, ITP
 • Obligacions comptables: confecció comptabilitat de tercers, llibres d’IVA, dipòsit Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Inspeccions i comprovacions tributàries. Recursos AEAT.
gestoria luis empresas gestión laboral empresas

Serveis Jurídics

gestoria luis empresas impuestos y constitución de sociedades

Som una gestoria experta en la gestió de societats, canvis en estructures societàries, gestió de reclamacions i litigis.

Ajudem el teu equip en la gestió administrativa diària de l’empresa. Complim amb els tràmits administratius, obligacions fiscals perquè dediquis el temps a fer créixer el teu negoci.

 • Dret mercantil – Compravendes i constitucions de societats
 • Dret civil – Redacció de contractes
 • Dret laboral – Procediments judicials

Serveis Laborals

La normativa laboral i les relacions amb la seguretat social poden representar una càrrega de gestió administrativa més que rellevant. Nosaltres t’assessorem, t’ajudem i ens encarreguem de la gestió laboral perquè dediquis temps i esforç en fer créixer el teu negoci.

 • Assessorament i gestió laboral
 • Càlcul i confecció de fulls de salari
 • Contractació
 • Liquidació de pagaments a la Seguretat Social
 • Gestió d’altes i baixes, accidents de treball
 • Retencions sobre rendiments del treball i altres activitats econòmiques
 • Confecció i tramitació d’expedients de jubilació, d’invalidesa, etc…
 • Representació i assessorament davant la Inspecció de Treball
 • Conciliacions i Demandes Judicials; en acomiadaments, suspensions, reduccions, modificacions de condicions de treballa, reclamacions salarials, etc
gestoria barata empresas

Assegurances

Realitzem una anàlisi gratuïta de totes les pòlisses que tens contractades i si podem les millorem.

La nostra independència com a corredors d’assegurances fa que ens adaptem a tota mena de clients i proposem les propostes que millor s’adapten a les necessitats de les empreses que gestionem.

 • Assegurances de Pimes
 • Assegurances de Responsabilitat Civil
 • Assegurances de Transport de mercaderies
 • Assegurances de Tot risc de muntatge
 • Assegurances d’Accidents Col·lectiu
 • Assegurances de Comerços
Back To Top